تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 443

به گزارش مشرق، پیام رسان تلگرام که با شروع اغتشاشات در ایران به دستور شورای عالی امنیت ملی فیلتر شده بود، ساعاتی پیش به دستور روحانی رییس شورای عالی امنیت ملی رفع فیلتر شد. در ادامه واکنش طنز کاربران توییتر به این ماجرا را می خوانید:

   #امنیت ملی #تلگرام #فیلتر تلگرام #توییتر #روحانی