تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
خبرگزاری میزان- معاون اول رئیس جمهور گفت: در شرایطی که عده ای دائماً در صدد ترویج فضای منفی و سیاه نمایی در جامعه هستند، لازم است اطلاع رسانی مناسبی از پروژه های مهم در حال اجرا صورت گیرد تا مردم در جریان کارهای مثبت انجام شده قرار گیرند.

   #رئیس جمهور