تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
بابک دین پرست دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور شد

با حکم عبدالرضا رحمانی فضلی، بابک دین پرست معاون وزیر در امور هماهنگی اقتصادی و توسعه منطقه ای با حفظ سمت به عنوان دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور منصوب شد.

به گزارش مرور نیوز، با حکم عبدالرضا رحمانی فضلی، بابک دین پرست معاون وزیر در امور هماهنگی اقتصادی و توسعه منطقه ایبا حفظ سمت به عنوان دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور منصوب شد.

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، در حکم رحمانی فضلی وزیر کشور برای بابک دین پرست معاون وزیر در امور اقتصادی و توسعه منطقه ای آمده است:

با عنایت به وظایف و ماموریت های آن حوزه در رابطه با رشد و توسعه متوازن مناطق و به منظور گسترش و شتاب بخشی به برنامه های توسعه ای در استانهای تحت پوشش شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور به موجب این حکم و با حفظ سمت مسئولیت دبیری شورای یاد شده به جنابعالی محول می گردد تا با تلاش و برنامه ریزی هدفمند و موثر و با همکاری همه دستگاه ها و نهادهای ذیربط و عضو شورا و همچنین استانداریهای عضو دو شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور ضمن پیگیری برای تحقق طرح ها و پروژه های مصوب، نسبت به تدوین برنامه های کارآمد و اثرگذار نیز در راستای اهداف و ماموریت های شورا اقدام نمائید.

توفیق روزافزون شما را در انجام این مهم از درگاه پروردگار قادر متعال خواستارم.

رحمانی فضلی

گفتنی است، در یک دهه اخیر، معاونین امنیتی انتظامی وزارت کشور، دبیری این شورا را بر عهده داشته اند و با حکم رحمانی فضلی برای نخستین بار، دبیری شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور به معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای واگذار شده است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز

   #غرب کشور #وزیر کشور #تلگرامی

محتوای خبر «بابک دین پرست دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور شد» را در سایت «مرور نیوز» ببینید