تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
موشک چینی سقوط قطعات موشک چینی + فیلم ساکنان منطقه خودمختار گوانگ شی چین از سقوط " یک شیئی ناشناخته" از فضا که پس از سقوط در زمین منفجر شد، فیلم برداری کردند.

به گزارش سرویس بین الملل جام نیـوز، دیرتر مقامات محلی معلوم کردند که شتاب دهنده مصرف شده موشک "لانگ مارش ـ 3 بی" سقوط کرده است. این موشک روز 12 ژانویه برای رساندن دو ماهواره سیستم مکان یابی چینی "بایدو" به مدار زمین پرواز کرده بود.

فیلم

اسپوتنیک

   #چین