تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
وبسایت مشرق: خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، عکسهایی دیدنی از شهر مسکو که قدمت ثبت آنها به بیش از یک قرن پیش باز می گردد را منتشر کرد.
«مسکو» 100 سال پیش
«مسکو» 100 سال پیش
«مسکو» 100 سال پیش
«مسکو» 100 سال پیش
«مسکو» 100 سال پیش
«مسکو» 100 سال پیش
«مسکو» 100 سال پیش
«مسکو» 100 سال پیش

   #مسکو