تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
طراحی یک پلتفرم در چشم اندازی طبیعی در طراحی ویلا چشم چران، محوطه سازی و طراحی چشم انداز به دنبال خطوط جغرافیایی و طبیعی اولیه زمین انجام شده است.

سرویس معماری هنرآنلاین: طراحی ویلا "چشم چران" توسط گروه معماری زاو انجام شده است؛ ساختمانی مسکونی در سایتی وسیع بر روی تپه های دارای شیب رو به پایین مینودشت که توانست رتبه اول جایزه معمار ۹۶ در بخش ساختمان های مسکونی تک واحدی کسب کند.

حجم ساختمانی ویلا چشم چران بر روی تکه زمینی فراموش شده قرارگرفته است که موقعیت به خصوصش باعث شده از چشم اندازی وسیع بهره مند شود. در معماری این ویلا، برای اطمینان از حداکثر ارتباط با طبیعت، سیرکولاسیون متعارف و سنتی و دیاگرام فضایی ساختمان های روستایی و برون شهری به چالش کشیده شده است.

در طراحی ویلا چشم چران، سیرکولاسیون و فضاهای دسته جمعی عمومی باهم ترکیب و سپس جایگزین شده اند تا در اطراف فضاهای سکونتی، عرصه ای مجزا به نام “اتاق فکر یا فضای استراحت و شادی” ایجاد کنند؛ نتیجه تلاش طراحان برای اعمال این تغییرات، ایجاد حداقل مداخله در زمین مزرعه بوده تا به عنوان یک زمین در سطحی بلندتر و اختلاف سطح جزئی ظاهر شود.

به همین ترتیب، هر جابجایی فضایی محصورشده در محیط زیست و ویلا، با دسترسی مستقل و دیدگاه فوق العاده و وسیع برای کاربران پدید آمده است.

در طراحی ویلا چشم چران، محوطه سازی و طراحی چشم انداز به دنبال خطوط جغرافیایی و طبیعی اولیه زمین انجام شده است. بر همین اساس، چشم انداز ویلا ادامه مزرعه و تپه هاست، درحالی که معماری ویلا، در نقش یک پلتفرم در مناظر طبیعی، عمل می کند.

  

محتوای خبر «طراحی یک پلتفرم در چشم اندازی طبیعی» را در سایت «هنرآنلاین» ببینید