تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
ساز وکار اعطای تسهیلات ارزی در بودجه 97 مشخص شد

این گزارش می افزاید؛ اقتصاد ایران در حالی به استقبال بودجه سال 1397 می رود که متغیرهای اصلی اقتصاد کلان تصویر به نسبت قابل قبولی از وضعیت نشان می دهند. رشد اقتصادی حدود 4/1 درصد برای سال 1396 پیش بینی می شود، نرخ تورم حدود 10/5 درصد برآورد می گردد که با تجربه اقتصاد ایران قابل قبول تلقی می شود.

این گزارش درباره نرخ ارز تصریح می کند که نرخ ارز به رغم تلاطمات ماه های اخیر، در این سال ها وضعیت به نسبت با ثباتی داشته و انتظار تداوم آن در سال 1396 می رود و اگرچه همچنان تعداد بیکاران و جمعیت غیر فعال زیاد است، اما روند اشتغال زایی براساس آمارهای موجود بهبود نشان می دهد. با این حال، در پس این ظاهر به نسبت آراسته وجود مشکلات حاد و مزمنی نظیر وضعیت نظام بانکی، صندوق های بازنشستگی، کسری بودجه و انباشت تصاعدی بدهی های عمومی، بیکاری جوانان تحصیلکرده، کاهش درآمد حقیقی خانوارها، محیط زیست و... نشان می دهد که تداوم وضعیت موجود دشوار و توجه عاجل به این موضوعات دارای اهمیت کلیدی است. بودجه سال 1397 بیشتر از آنکه معطوف به مسائل مذکور باشد، به نوعی در خودماندگی گرفتار شده است، به نحوی که از وجوه مختلف بودجه اینگونه استنباط می شود که تأمین منابع مالی لازم برای تأمین کسری و انجام هزینه های اجتناب ناپذیر روح اصلی آن را شکل می دهد. استفاده گسترده از منابع صندوق توسعه ملی، کاهش افراد دریافت کننده یارانه، افزایش قیمت حامل های انرژی، تأمین منابع از طریق انتشار اوراق تعهدزا و تعدیل نرخ ارز ضمنی بودجه از جمله رویکردهای بودجه برای این منظور بوده است. این در حالی است که این منابع برای بودجه پایدار نیستند و مشخص نیست با تداوم وضعیت فعلی هزینه های عمومی، در سنوات آتی چگونه قرار است هزینه های مذکور تأمین مالی شود.

گزارش حاضر می افزاید؛ در کل، با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران و ویژگی های بودجه سال 1397 انتظار می رود رشد اقتصادی به حدود 3 درصد و نرخ تورم به حدود 11/5 درصد برسد (در صورت افزایش قیمت حامل های انرژی برآورد می شود 2/8 درصد به نرخ تورم اضافه شود). از نظر بازار ارز نیز مشروط به عدم وقوع شوک های ناشی از عوامل خارج از حوزه اقتصاد ثبات نسبی این بازار در سال آتی مورد انتظار است و متوسط نرخ 4300- 4450 برای فصل زمستان سال 1397 برآورد می شود.

انتهای پیام/

   #نرخ ارز #اقتصاد ایران #افزایش قیمت #رشد اقتصادی #کسری بودجه #بودجه سال 97 #اشتغال

محتوای خبر «نحوه تأمین منابع مالی در لایحه بودجه سال 97 مشخص نیست» را در سایت «تسنیم» ببینید