تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
جامعه شناسی فرهنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم نقد و بررسی کتاب جامعهشناسی فرهنگ، آرمین امیر(عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)، رضا تسلیمی طهرانی (دانش آموخته جامعه شناسی دانشگاه تهران) و سیدحسام سلامت (دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه تهران) درباره رویکرد این کتاب و نحوه کاربست آن در سیاستگذاری فرهنگی به ویژه درقلمرو ایران سخنرانی خواهند کرد.

نویسنده کتاب «جامعه شناسی فرهنگ»، ضمن پرداختن به نهادها و تشکل های تولید فرهنگی، روابط اجتماعی ابزارهای خاص تولید فرهنگی را بررسی و به روش هایی در زندگی اجتماعی که «فرهنگ» و «تولید فرهنگی»، به کمک آنها به صورت اجتماعی شناسایی و تشخیص داده می شود، توجه کرده و به مثال هایی از دنیای نمایش و تئاتر، در این کتاب پرداخته است. این کتاب پاییز ۱۳۹۶ از سوی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شده است.

کتاب «جامعه شناسی فرهنگ» اثر ریموند ویلیامز، از پیشگامان اصلی مطالعات فرهنگی معاصر روز دوشنبه ۲۵ دی ۹۶ ساعت ۱۶ در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات نقد و بررسی می شود.

از عموم جامعه شناسان، پژوهشگران و علاقه مندان حوزه پژوهش های فرهنگی برای حضور در این برنامه دعوت می شود.

   #پژوهش #سلامت #دانشگاه علامه