تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
عضو کمیسیون بهداشت مجلس با انتقاد از اینکه پروتکل های فعلی درمان اعتیاد مربوط به دهه های گذشته است، گفت: باید در این پروتکل ها به دلیل اثر بخش نبودن بازنگری شود. 215758_421.jpg

شعارسال: همایون هاشمی با تاکید بر لزوم بازنگری در پروتکل های درمان اعتیاد، گفت: الگوی مصرف مواد مخدر از سنتی به صنعتی تغییر و گرایش به سمت استفاده از مواد مخدر صنعتی افزایش یافته است بنابراین نیاز است به طور سالانه در روش ها و پروتکل های درمان اعتیاد بازنگری اساسی انجام شود.

نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از اینکه پروتکل های فعلی درمان اعتیاد مربوط به دهه های گذشته است و اثر بخش نیستند، تصریح کرد: تاثیرات مواد مخدر صنعتی بسیار ویرانگر و مخرب است بنابراین درمان آنها در اغلب موارد با شکست مواجه می شود.

وی یادآور شد: باید برنامه ریزی مناسب و اقدامات پیشگیرانه از مصرف مواد مخدر صنعتی در دستور کار قرار گیرد، دسترسی به مواد مخدر باید سخت، الگوهای درمان اعتیاد باید متنوع و بر اساس شرایط جامعه به طور کلی و اختصاصی در پروتکل های درمان اعتیاد بازنگری شود.

نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه درمان های دارویی اعتیاد باید توسعه یابد، ادامه داد: تمامی پزشکان، مددکاران و روان پزشکان باید اطلاعات مناسبی در مورد درمان های مربوط به مواد مخدر صنعتی داشته و همچنین این درمان ها توامان با روانشناسی و مددکار باشد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در اغلب کشورها درمان اعتیاد مبتنی بر جامعه است، گفت: درمان اعتیاد در این کشورها مبتنی بر درمان دارویی نیست و روانکاوی، مددکاری و اقدامات روانشناسی در مورد معتادان مورد توجه قرار می گیرد اما متاسفانه در ایران حمایت های بعد از درمان بسیار ضعیف بوده بنابراین بازگشت به اعتیاد نیز بسیار بالا است.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری خانه ملت، تاریخ انتشار 22 دی 96، کد خبر:365094 ، www.icana.ir

   #مواد مخدر

محتوای خبر «پروتکل های درمان اعتیاد مربوط به دهه های گذشته است» را در سایت «شعار سال» ببینید