تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
مصطفی میرسلیم
مصطفی میرسلیم
یک عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با تاکید بر اینکه بسیاری از بازداشتی های اعتراضات اخیر واقعا قصد اغتشاش نداشتند، اظهار کرد: در صورتیکه این افراد وابستگی به گروهک های منافق و کشورهای خارجی نداشته باشند قطعا آزاد خواهند شد. به گزارش ستاره ها؛ مصطفی میرسلیم در گفت وگو با ایسنا، درباره اعتراضات اخیر و بازداشت تعدادی از جمله دانشجویان در حواشی این اعتراضات، اظهار کرد: ماجراجویی از ویژگی های موجود در جوانان است و بسیاری از افرادی که در جریان اعتراضات اخیر بازداشت شده اند، واقعا قصد اغتشاش نداشتند.
وی افزود: وضعیت افراد بازداشت شده بررسی می شود و کسانی که وابستگی به گروهک های منافق و کشورهای خارجی نداشته باشند قطعا آزاد خواهند شد.
این عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی همچنین تصریح کرد: دستگاه قضا قطعا سریعا به وضعیت افراد بازداشت شده در جریان اعتراضات اخیر رسیدگی خواهد کرد و تعداد زیادی از آنها به زودی آزاد خواهند شد.

  

محتوای خبر «میرسلیم: بسیاری از بازداشتی ها قصد اغتشاش نداشتند» را در سایت «ستاره ها» ببینید