تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 103

شفقنا- تاریخ نژادپرستی و مبارزه برای آزادی رنگین پوستان در ایالات متحده، تاریخی طولانی است. اکنون که دهه های نخست قرن ۲۱ میلادی را نیز سپری می کنیم، هنوز رگه هایی از نژادپرستی و ملی گرایی افراطی سفید، در بطن جامعه آمریکایی دیده می شود. این رگه از نژادپرستی حتی در سخنان کسی مثل رییس جمهور آمریکا نیز به وضوع قابل رویت است؛ جایی که او نزد نمایندگان ملت آمریکا، کشورهای آفریقایی و هاییتی را کثافت خانه می خواند و مهاجران را به باد ناسزا می گیرد.

خبرگزاری رویترز تصاویری از نژادپرستی و رفتار غیرانسانی با رنگین پوستان آمریکا در قرن ۲۰ میلادی و تلاش برای احقاق حقوق آنان را منتشر کرده است.

   #رییس جمهور #رویترز