تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

شفقنا- سردبیر یکی از روزنامه های قطر راز زنی اماراتی را فاش ساخت که از وی به عنوان یکی از عوامل بروز تنش میان دو کشور نام برده می شود.

   #قطر