تاریخ دریافت خبر:
علی دایی که در دوران بازیگری نیز با توجه به تعدد گل هایش نمایشگر شادی گل های زیادی و البته با سبک مخصوص به خودش بود، در دوران مربیگری نیز این رویه را تکرار می کند.
فریادهای خالص و بی شائبه سرمربی سایپا آنقدر برای خبرنگاران و هواداران جذاب است که حتی استقلالی ها هم به این حس برتری جویی احترام گذاشته و دایی را تشویق کردند

یکی علی دایی را بگیرد

یکی علی دایی را بگیرد

یکی علی دایی را بگیرد

یکی علی دایی را بگیرد
ورزش سه

   #علی دایی #ورزش سه #سایپا