تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
روزنامه

به نظر باورکردنی نیست ولی مردم مونروویا پایتخت لیبریا یکی از کشورهای غرب آفریقا، از 17 سال پیش تاکنون از طریق یک دکه در جریان اخبار قرار می گیرند. خبرها با استفاده از گچ روی یک تخته سیاه نوشته می شود.

   #پایتخت

محتوای خبر «فیلم/ خاص ترین دکه روزنامه فروشی جهان» را در سایت «مشرق نیوز» ببینید