تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

شفقنا- معاون وزیر دفاع آمریکا در دیدار با وزیر امور فضایی ژاپن با اشاره به تنش ها در منطقه آسیا اقیانوسیه، بر لزوم توسعه همکاری های دوجانبه در حوزه فضا تاکید کرد.

   #ژاپن #وزیر دفاع