تاریخ دریافت خبر:
در این مطلب تصاویر جالب از"سید حسن نصرالله"دبیرکل حزب الله لبنان را در گذر زمان مشاهده می کنید. به گزارش شیعه و دبیرکل حزب الله لبنان است. او پس از ترور شدن سید عباس موسوی به دست نیروهای نظامی اسرائیل در سال ۱۹۹۲ میلادی به مقام دبیرکلی حزب الله لبنان رسید.

تصاویر سید حسن نصرالله در گذر زمان

   #لبنان #حزب الله #اسرائیل