تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
موتور

این مرد هندی موتور دست سازش حدود27متر است که حالا توانسته رکود قبلی گینس که 22متر بود را بشکند. هرچند تنه موتور او شبیه تابلوهای تبلیغاتی زمین فوتبال و مضحک است، ولی حالا او و همشهریانش خوشحال هستند!

  

محتوای خبر «فیلم/ درازترین موتور جهان!» را در سایت «مشرق نیوز» ببینید