تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
نمایش داخائو نوشته شهرام ابوالقاسمی است که به کارگردانی مشترک حمیدرضا هدایتی و شهرام ابوالقاسمی به روی صحنه رفت.
گزارش تصویری نمایش داخائو

گزارش تصویری نمایش داخائو

گزارش تصویری نمایش داخائو

عکاس: فرزاد جمشیددانایی

   #گزارش تصویری