تاریخ دریافت خبر:
پاسخ قاطع ظریف به زیاده خواهی ترامپ پاسخ قاطع ظریف به زیاده خواهی ترامپ

محمد جواد ظریف در توئیتی نوشت:

سیاست ترامپ و بیانیه امروز وی تلاش های مذبوحانه ای برای خدشه دار کردن یک توافق محکم چندجانبه است که همزمان بندهای ۲۶، ۲۸ و ۲۹ آن توافق را نیز به شکل مغرضانه ای نقض می نماید. برجام قابل مذاکره مجدد نیست: بجای تکرار لفاظی های کهنه، آمریکا باید مانند ایران به تعهداتش در برجام عمل نماید.

   #برجام #محمد جواد ظریف