تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
محققان به تفاوت های الگوهای خواب بین انسان ها و حیوانات دیگر توجه کرده اند. اکنون آنها متوجه شده اند که انسان نیاز به خواب کمتری دارد، اما بهتر از سایر پستانداران میخوابد. 21 گونه نخستی مورد مطالعه قرار گرفتند، شامل میمون ها، شامپانزه ها و لمورها.
میگنا: خواب انسان از کیفیت بالایی برخوردار است. یکی از تفاوت های بزرگ مدت زمانی است که ما در خواب REM صرف می کنیم، که نوعی خواب شدید و عمیق است که در آن رویاهای زیادی می بینیم. در حالی که، برای مثال، میمون ها تنها 5٪ از کل خواب خود را در وضعیت REM صرف می کنند، این میزان برای ما انسان ها به 25٪ میرسد که بالاترین میزان در تمام گونه های نخستی است. به گفته دانشمندان، خواب REM برای رشد مغز مفید است.


ما می توانیم حدود 7 ساعت خواب در شبانه روز داشته باشیم، در حالی که دیگر نخستیها نیاز به خیلی بیشتر از این دارند. برای مثال، لمورها می توانند تا 17 ساعت خواب داشته باشند در حالی که شامپانزه ها حدود 11 ساعت در شبانه روز میخوابند. در طول میلیون ها سال تکامل، الگوهای خواب ما تغییر کرده است.


اجداد ما، میلیون ها سال پیش، نمی توانستند عمیقا بخوابیم. آنها مجبور بودند بیشتر وقت خود را در بیابانها صرف کنند و در تمام اوقات مراقب آگاهی از دشمنان باشند. اولین انسان ها احتمالا بر روی درختان میخوابیدند، جایی که آنها تختهایی برای استراحت مناسب میساختند. حدود 2 میلیون سال پیش هومو ارکتوس درختان را ترک کرد.

همانطور که سنگین تر میشدند، شروع به خواب بر روی زمین کردند در حالی که در گروه های مختلفی در اطراف آتش جمع میشدند. آنها می توانستند عمیق تر بخوابند زیرا برای نگهبانی برای محافظت از خودشان در مقابل دشمنان نوبت میگذاشتند.

ما می توانیم تصور کنیم که چراغ های خیابان، صفحه نمایش کامپیوتر و سایر اشکال نور مصنوعی باعث این هستند که مردم در فاصله های زمانی کوتاهتری، اما محققان متوجه شده اند که این لزوما درست نیست.

این گزارش نشان می دهد که شکارچیان و جمع آوری کنندگان در آفریقا و آمریکای جنوبی که دسترسی به آن همه برق و روشنایی مصنوعی ندارند، حتی کمتر از مردم در جوامع مدرن میخوابند.