تاریخ دریافت خبر:
خبرگزاری مهر: طبق تصمیم کارگروه اضطرار آلاینده ها، همه مقاطع تحصیلی مشهد فردا تعطیل خواهد بود.

همچنین ادارات با دو ساعت تاخیر کار خود را آغاز خواهند کرد.

   #مشهد #تعطیلی مدارس #تعطیلی