تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
شبکه های اجتماعی جایگاهی مهم در دنیای وب دارا هستند و رقابت شدیدی بین دارندگان این شبکه ها برای جذب مخاطب وجود دارد. خبرگزاری ایمنا در این اطلاع نگاشت به بررسی شبکه های اجتماعی براساس آخرین آمار منتشر شده پرداخته است.

  

محتوای خبر «شبکه های اجتماعی» را در سایت «ایمنا» ببینید