تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
به گزارش سودان امروز جمعه به بحران این کشور با مصر پرداختند که از زمانی که خرطوم سفیر خود را برای رایزنی احضار کرد، همچنان ادامه دارد.

مطبوعات سودان در شماره های امروز خود به تحولاتی پرداختند که بیانگر این است که بحران بین دو کشور به اوج خود رسیده است. روزنامه «الرای العام» متعلق به حزب کنگره ملی حاکم از تدابیر امنیتی مصر و اریتره در مناطق مرزی گزارش داد. روزنامه «الصیحه» نیز گزارش داد حمله رسانه های مصری به سودان، سبب شد که سودان سفیر خود را از قاهره احضار کند.

روزنامه «السودانی» نیز به نقل از ریاست جمهوری این کشور از تهدیدهای امنیتی احتمالی مصر و اریتره علیه سودان خبر داد. روزنامه «الوطن» سودان نیز از تحرکات نظامی در مرزهای شرقی این کشور خبر داد. در این خصوص، روزنامه «الرای العام» به نقل از عمر البشیر، رئیس جمهور سودان، اعلام کرد که «سودان در حال آماده باش قرار دارد و آماده برخورد با هرگونه تجاوزگری علیه کشور است.» در حالی که تنش بین دو کشور به ویژه درباره موضوع دو منطقه «حلایب» و «شلاتین» و نیز موضوع سد «النهضه» در حال تشدید است.

روزنامه «المجهر السیاسی» سودان اعلام کرد عربستان سعودی برای برقراری آرامش وضع بین سودان و مصر وارد می شود. پیش از این سودان دستور بسته شدن همه گذرگاه های مرزی با اریتره را صادر کرد.

پایگاه «سودان تریبون» به نقل از منابع موثق اعلام کرد گروه مخالف «دمکراسی» در کشور اریتره فاش کرد این کشور به قاهره اجازه ایجاد پایگاه نظامی در منطقه «نورا» واقع در جزیره «دهلک» را داده است.

بر اساس این گزارش، این توافق در سفر هیئتی بلندپایه مصری به اریتره در ماه آوریل گذشته صورت گرفت و بر این اساس حدود 20 تا 30 هزار نظامی مصر در پایگاه مزبور مستقر خواهند شد. روابط خرطوم و قاهره طی ماه های اخیر شاهد تنش بوده است، به ویژه زمانی که عمر البشیر، رئیس جمهور سودان، اعلام کرد که قاهره از مخالفان سودانی حمایت می کند.

   #مصر #قاهره #رئیس جمهور #مطبوعات #عربستان سعودی