تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
خبرگزاری میزان- پیتر هوئکسترا سفیر جدید آمریکا در هلند اظهارات دو سال پیش خود را علیه اسلام گرایان پس گرفت.

   #هلند