تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
18-21-22.jpg

تارنمای بلومبرگ نوشت: نشست شورای امنیت درباره وقایع اخیر ایران که به درخواست آمریکا تشکیل شده بود، به جلسه دفاع از برجام تبدیل گشت.تارنمای بلومبرگ در گزارشی نوشت: نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل خواستار تشکیل نشست اضطراری شورای امنیت درباره وقایع اخیر ایران شد، اما این جلسه آنگونه که او برنامه ریزی کرده بود، پیش نرفت. نمایندگان بسیاری از کشورها از جمله فرانسه و انگلیس که متحد آمریکا هستند، در این نشست از فرصت پیش آمده برای دفاع از برجام و تاکید بر تعهد کشورشان به این توافق هسته ای استفاده کردند.به نوشته این تارنما، نماینده انگلیس در سازمان ملل با تاکید بر تعهد کشورش بر برجام گفت: ما از همه کشورهای عضو می خواهیم بر تعهداتشان پایبند باشند. ایران موفق و باثبات برای همه سودمند است.نماینده فرانسه لغو برجام را شکستی برای جامعه جهانی توصیف کرد و افزود: این توافق یکی از پایه های ثبات در خاورمیانه است.همچنین نماینده چین که وقایع اخیر ایران را مسائل داخلی مربوط به این کشور دانست، گفت: اگر هیلی خواستار طرح چنین موضوعی در شورای امنیت است، باید این منطق همیشه دنبال شود.نماینده چین افزود: در این صورت، شورای امنیت باید درباره اعتراضات مربوط به تبعیض نژادی در فرگوسن و میسوری آمریکا در سال ۲۰۱۴ و همچنین جنبش اشغال وال استریت در این کشور در سال ۲۰۱۱ نیز برگزار می شد. نماینده سوئد در جمع بندی اظهارات نمایندگان ۱۵ عضو شورای امنیت، با تاکید بر اینکه مساله برجام که توافقی هسته ای است، باید از دیگر مسائل جدا شود، گفت: این توافق برای تضمین جنبه صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران است.به گزارش ایرنا، نماینده فدراسیون روسیه در سازمان ملل متحد هم اظهار داشت: ما بار دیگر امروز دیدیم که چگونه آمریکا از شورای امنیت سوء استفاده می کند و نقش آن را به چالش می کشد.‏ هدف از جلسه امروز نه حمایت از مردم ایران بلکه بر هم زدن برجام است. ‏
در این حال،مسئول ۶۴۳۴۴;۶۴۵۱۱;۶۵۲۰۸;۶۴۵۱۱;۶۵۲۵۴; ‏پرونده ا۶۴۵۱۰;۶۵۱۹۸;ان در وزارت ۶۵۱۹۱;۶۵۱۶۶;ر۶۵۱۸۳;۶۵۲۵۸; آ۶۵۲۵۱;۶۵۱۹۸;۶۴۵۱۰;۶۴۴۰۱;۶۵۱۶۶; گفت: اقدام ‏نیکی هیلی برای برگزاری جلسه شورای امنیت ‏سازمان ملل درباره مسایل داخلی ایران بدون در نظر ‏گرفتن پیامدهای دیپلماتیک آن، تنها برای مصرف داخلی ‏دولت ترامپ بود.‏«۶۵۱۸۳;۶۵۱۶۶;ن ۶۵۲۴۷;۶۴۵۱۱;۶۵۲۵۲;۶۵۱۷۰;۶۵۱۹۸;ت» که اکنون استاد علوم سیاسی در ‏آکادمی نیروی دریایی آمریکاست، در گفت وگوی ‏اختصاصی با ایرنا درباره دستاورد جلسه اخیر ‏شورای امنیت علیه ایران ابراز تردید و تصریح کرد: ‏دعوت نیکی هیلی برای برگزاری جلسه شورای ‏امنیت در راستای هدف سیاست خارجی صورت ‏نگرفت و اساسا هدف از این کار نمایش قاطعیت بود ‏و اینکه بگوید که بله ما کاری انجام داده ایم.‏وی با انتقاد از سیاست های غیرکارشناسی تیم ترامپ ‏افزود: من به این سخن اطمینان ندارم وقتی می گویند ‏ما در راستای خواسته های مردم ایران وارد عمل ‏شده ایم. باور این حرف ها برای من دشوار است. لیمبرت افزود: کسانی که شعار حمایت آمریکا ‏از مردم ایران را سر می دهند باید بدانند که این حمایت بدون دخالت ممکن نخواهد بود و تاریخ ‏نشان داده است که مداخله آمریکا در سیاست ‏کشورهای دیگر معمولا با پیامدهای ناخوشایندی ‏همراه شده است.‏
شکست جلسه شورای امنیت ‏
مسئول ۶۴۳۴۴;۶۴۵۱۱;۶۵۲۰۸;۶۴۵۱۱;۶۵۲۵۴; پرونده ا۶۴۵۱۰;۶۵۱۹۸;ان در وزارت خارجه آمریکا ‏درباره جلسه شورای امنیت که به ‏درخواست نیکی هیلی، نماینده دائم آمریکا در ‏سازمان ملل متحد برای محکوم کردن جمهوری ‏اسلامی در این نهاد برگزار شد، گفت: برگزاری ‏جلسه شورای امنیت در راستای هدف سیاست ‏خارجی صورت نگرفت. این کار در راستای اهداف ‏داخلی و به منظور راضی نگه داشتن خودشان انجام ‏شد که بگویند کاری انجام داده اند. لیمبرت ادامه داد:انجام این کار ‏بدون ارزیابی درست از اهداف و سیاست ها صورت ‏گرفت. این کارها فقط برای این صورت می گیرد که ‏خود را قوی و قاطع نشان دهند اما اینکه چیزی از ‏آن حاصل کرده باشند، جواب منفی است. اینکه اساسا ‏هدف دیپلماتیک مشخصی برای آن داشته اند، پاسخ ‏منفی است. این کار اساسا برای مخاطبان داخلی ‏صورت می گیرد. وی اضافه کرد: حرف ها و اعمال رئیس جمهوری ترامپ درباره ‏ایران در درجه نخست با هدف تاثیرگذاری بر پایگاه ‏اجتماعی خود صورت می گیرد. توئیت های رییس ‏جمهوری و معاونش پنس، لزوما نه درباره وضعیت ‏ایران، بلکه برای خراب کردن سیاست های دوره ‏اوباما است.‏این دیپلمات پیشین آمریکا با ابراز نگرانی از پیامدهای این رویکرد برای ‏کشورش تصریح کرد: البته این کارها ‏پیامدهای بلند مدتی برای جایگاه بین المللی آمریکا ‏دارد،اما این اشخاص به آن توجه نمی کنند. این ‏واقعیتی است که امروز در آمریکا با آن روبرو ‏هستیم. ترامپ با تصمیم های غیرکارشناسی و بدون ‏توجه به پیامدهای بلندمدت آن، هنجارهای دیپلماتیک ‏را زیر پا گذاشته است.‏
سیاست ترامپ زیر سوال بردن اوباما است
لیمبرت اظهار داشت: من ‏۴۰سال است که کار دیپلماتیک می کنم و نمی دانم ‏سیاستگذاری این دولت را چه می توان نامید. ‏مودبانه بخواهم بگویم، سیاست بین المللی آن متفاوت ‏از آن چیزی است که در گذشته ما در عرصه روابط ‏بین المللی انجام می دادیم. منظورم این است که بدون ‏مشورت کار می کنند. ‏وی اظهار داشت: معمول است که اگر یک وزیر ‏خارجه یا یک رئیس جمهوری می خواهد اظهار ‏نظری بکند، نخست سخنان و جملاتش را می سنجد. ‏می پرسد که تاثیر سخنانش چه خواهد بود و چه ‏چیزی می خواهد از آن حاصل کند. در دولت ترامپ ‏به نظر می رسد که این ارزیابی انجام نمی شود و هدف فقط این است که فکر کنند که کاری کرده اند. ‏اینکه کارهای اوباما را زیر سوال ببرند.‏
تاریخ نتایج بد دخالت آمریکا
سفیر اسبق آمریکا در موریتانی درباره سخنان مداخله جویانه و دلسوزی ‏مقام های دولت ترامپ برای معترضان در ایران ‏تصریح کرد: من به این سخن اطمینان ندارم وقتی ‏می گویند ما در راستای خواسته های مردم ایران ‏وارد عمل شده ایم. باور این حرف ها برای من ‏دشوار است. لیمبرت افزود: خب به دیگر کارهای دولت ترامپ به مانند ‏فرمان منع سفر مسلمانان نگاه کنید. یا اتحاد آنها با ‏گروه های افراطی دست راستی ضدمسلمانان. این ‏کارها از کسی که ارزشی برای مردم مسلمان و ‏ایرانی ها قائل باشد، سر نمی زند. ‏وی ادامه داد: من به عنوان کسی که تاریخ خوانده است ‏به شما می گویم که تاریخ تلاش های ایالات متحده ‏برای تعیین سرنوشت سیاسی دیگر کشورها، نتایج ‏بدی به همراه داشته است. به علاوه باید پرسید که به ‏ما چه ارتباطی دارد که برای حکومت دیگر کشورها ‏تعیین تکلیف کنیم؟ استاد علوم سیاسی در ‏آکادمی نیروی دریایی آمریکا اضافه کرد این خوب است که همه کشورها ‏از جمله ایران دموکراتیک بوده، به حقوق بشر ‏احترام گذاشته و سیاست خوبی در قبال مردم خود ‏داشته باشند. این به صورت اصولی مطلوب است اما ‏عملی کردن این اصل اغلب به مسائل دیگری می ‏انجامد.لیمبرت با رد انتقاد ترامپ از سیاست اوباما ‏در خصوص اوضاع داخلی ایران در سال ۲۰۰۹ ‏گفت: رئیس جمهوری اوباما تصمیم درستی در آن ‏زمان گرفت. چون در آن زمان برخی ایرانی ها به ‏من می گفتند که ما خواستار حمایت بدون دخالت ‏آمریکا هستیم. من گفتم، ببخشید، این چیزی که می ‏خواهید شدنی نیست .
بهانه ای برای تخریب برجام
مسئول ۶۴۳۴۴;۶۴۵۱۱;۶۵۲۰۸;۶۴۵۱۱;۶۵۲۵۴; پرونده ا۶۴۵۱۰;۶۵۱۹۸;ان در وزارت۶۵۱۹۱;۶۵۱۶۶;ر۶۵۱۸۳;۶۵۲۵۸; آ۶۵۲۵۱;۶۵۱۹۸;۶۴۵۱۰;۶۴۴۰۱;۶۵۱۶۶; ‏درباره موج سواری ترامپ بر تحولات داخلی ایران ‏با هدف زیر سوال بردن برجام هم گفت: وی ممکن ‏است تلاش کند از مسایل داخلی ایران بهانه ای برای ‏خراب کردن برجام بسازد. واقعیت این است که این ‏دو موضوع کاملا از یکدیگر مجزا هستند. لیمبرت افزود شما به یاد ‏دارید که در هنگام امضای برجام، منتقدان می گفتند ‏که این توافق مسایل دیگر خارج از موضوع هسته ‏ای را نادیده گرفته است ولی واقعیت این است که ‏برجام درباره مسایل داخلی و سیاست خارجی ایران ‏نیست، درباره برنامه هسته ای ایران است.‏وی درباره تصمیم هفته آینده ترامپ درباره توافق ‏هسته ای و تحریم های ایران هم اظهار داشت: من نمی دانم ‏ترامپ چه تصمیمی خواهد گرفت. این روزها یکی ‏از بی فایده ترین کارها این است که تلاش کنیم تا ‏کارهای ترامپ را پیش بینی کنیم. به موجب قانون کنگره آمریکا که در سال ۲۰۱۵ به تصویب رسید، رئیس جمهوری آمریکا موظف است هر ۹۰روز یک بار در گزارشی به کنگره اعلام کند که آیا جمهوری اسلامی ایران توافق را رعایت کرده است، و این که آیا لغو تحریم ها به نفع منافع ملی آمریکاست یا خیر.اگر رئیس جمهوری آمریکا پایبندی ایران به توافق جامع هسته ای وین را تایید نکند، دوره ای ۶۰روزه آغاز می شود که قانونگذاران آمریکایی در کنگره می توانند طی آن به احیای تحریم هایی که پیشتر در چارچوب برجام لغو شده اند، رای بدهند.ترامپ در ۱۲ اکتبر ۲۰۱۷ همزمان با اعلام راهبرد دولتش در قبال جمهوری اسلامی ایران، از تایید پایبندی ایران امتناع کرد و متعاقب آن کنگره نیز در مهلت قانونی، اقدام خاصی انجام نداد.اکنون در میانه ژانویه گاه دیگری است که ترامپ بخواهد در این باره تصمیم گیری کند. این استاد دانشگاه اظهار داشت:البته می دانم که ‏مشاورانش از او خواسته اند که کاری نکند که توافق ‏هسته ای از بین برود. این روشن است که وی از این ‏توافق متنفر است. این تنفر البته قبل از اینکه ناشی ‏از محتوای آن باشد، به دلیل قرارداشتن امضای مقام ‏های دولت اوباما در پای آن است. چون رئیس ‏جمهوری ترامپ خود را یک مذاکره کننده و معامله ‏گر استثنایی می داند، هر توافقی که اوباما آن را ‏امضا کرده باشد از نظر او بد بوده است. ‏لیمبرت تاکید کرد: به هر صورت مساله اینجاست که ‏برجام یک توافق دوجانبه نبوده است. این توافق چند ‏جانبه بین المللی است که میان ایران و گروه ۱+۵ ‏امضا شده است. ترامپ در موقعیتی نیست که زیرآب ‏آن را بزند.‏
از طرفی،در حالی که اغتشاشات در ایران به معدودی از شهرها ختم شد، آمریکایی ها تلاش می کردند تا آن را «سراسری» جلوه کرده و حمایت جامعه جهانی را برای آن به وجود آورند.درخواست آمریکا برای تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت برای موضوع ایران، خبری بود که رسانه ها را طی روزهای اخیر به خود مشغول کرد. آمریکایی ها تلاش داشتند تا با استفاده از «بحرانی سازی شرایط ایران» اجماع جهانی علیه تهران به وجود آورده و ایران را کشوری منزوی جلوه دهد. به گزارش فارس،پیش از آن نیز دونالد ترامپ و سایر مقامات آمریکایی از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه تلاش کردند تا با استفاده از ابزارها و امپراطوری رسانه ای خود این خبر را به دنیا مخابره کنند که «شرایط ایران شرایط عادی نیست»، «ایران در حال سرکوب معترضان است»، «آمریکا حامی معترضان است»، «مردم ایران گرسنه هستند» و … . در حالی که اغتشاشات در ایران به معدودی از شهرها ختم شد، آمریکایی ها تلاش می کردند تا آن را «سراسری» جلوه کرده و حمایت جامعه جهانی را برای آن به وجود آورند. در حالی که چه در مرحله مقدمه چینی و چه پس از این اغتشاشات به طرز ناشیانه ای با آن برخورد کردند و صرفا عامل وحدت ملت ایران و «مقابله سایر کشورها با آمریکا» در خصوص ایران شدند. بجز معدودی از کشورها آن هم به صورت محتاطانه، دیگر بازیگر خاصی با سیاست آمریکایی ها همدلی نکرد. به نظر می رسد هدف آمریکا از بلوا علیه ایران «توجه دنیا به سمت ایران» و «انحراف از مسئله قدس» بود. بعد از بیانیه ترامپ در خصوص قدس، دنیا در مقابل آمریکا قرار گرفت و آمریکایی ها شدیدا به دنبال ایجاد مفری برای خود و فرار از تنگنا و انزوای بین المللی بودند. طبیعی هم بود که آمریکا در شرایطی قرار دارد که نیازمند دشمن سازی های جدید برای ایجاد ائتلاف های بین المللی و منطقه ای برای انباشت ثروت حاصل از فروش تسلیحات باشد. تمرکز بر روی ایران با این نیت صورت گرفته است. اینکه دونالد ترامپ از همان هفته اولی که به کاخ سفید رفت تلاش کرد تا پروژه دشمن سازی با ایران را تقویت کند در همین پازل قرار می گیرد.
سیاست فروش سلاح آمریکایی ها یکی از مهمترین ابزارهای بسط قدرت آن ها در مناطق دنیا محسوب شده است، به گونه ای که هم بازار هدف را در وابستگی به خود نگه داشته و هم با انباشت سلاح ها در دست نخبگان جنگ طلب سبب افزایش آشوب و متعاقبا توجیه حضور فیزیکی آمریکا در آن مناطق می شود. به گزارش موسسه بین المللی پژوهش های صلح استکهلم در سوئد آمریکا در فاصله سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ نزدیک به ۳۳ در صد سهام بازار جهانی سلاح را به خود اختصاص داد.
کشورهای حاشیه خلیج فارس و غرب آسیا از جمله اهداف بسیار مهم آمریکا در فروش سلاح محسوب می شوند. در دوره ترامپ این مقوله بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، به گونه ای که در اوج انتقادات رسانه ها و نخبگان آمریکایی، ترامپ اولین سفر خارجی خود را به عربستان سعودی انجام داد. در همین خصوص آمریکایی ها تلاش داشته اند تا با القای این موضوع که ایران بازیگری نابهنجار در سطح بین المللی است، تهران را «بزرگنمایی» کرده و توجه افکار عمومی بین المللی و کشورهای دنیا را به سمت ایران جلب کنند. اینکه نماینده دائم آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل ماکت موشکی که از ناحیه یمن به سمت ریاض شلیک شد، را جلوی دوربین ها آورد تا اعلام کند که این موشک ایرانی است، دقیقا با همین هدف یکی بوده است.بعد از اتفاقاتی که در برخی شهرهای ایران افتاد، آمریکا که مترصد چنین وضعیتی بود، سریعا تمام ابزارهای خود را برای بزرگنمایی از این وضعیت به کار برد، شرایط اطلاع رسانی آمریکایی ها به نحوی بود که هر چند ساعت یک بار توئیتی از سوی رئیس جمهور این کشور علیه ایران منتشر می شد. بنابراین هدف آمریکا از این بزرگنمایی «جلب توجه افکار بین المللی به سمت ایران» بود. درخواست جلسه شورای امنیت سازمان ملل نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است.

   #شورای امنیت #برجام #سازمان ملل #دونالد ترامپ #سیاست خارجی #انگلیس #فرانسه #نیروی دریایی #چین #سوئد

محتوای خبر «تبدیل نشست شورای امنیت به جلسه دفاع از برجام؛آمریکا تنها ماند» را در سایت «روزنامه اطلاعات» ببینید