تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
ایسنا : آذرماه امسال تولید چند مدل سواری در خودروسازان داخلی به صفر رسید. در این مدت تولید ولیکس C۳۰ دنده ای شرکت خودروسازان راین متوقف شده و از یک دستگاه در آذرماه سال گذشته به صفر رسید. تولید VELA V۵ دیگر محصول این شرکت نیز با کاهش ۱۰۰ درصدی همراه بوده و از ۲۸۷ دستگاه در آذرماه ۱۳۹۵ به صفر کاهش یافت. آذرماه امسال تولید ام وی ام ۵۵۰ محصول خودروسازی مدیران نیز متوقف شده و از ۵۷۲ دستگاه در آذرماه سال گذشته به صفر رسید.

تولید جک J۵ محصول کرمان موتور نیز ۱۰۰ درصد کاهش یافته و از ۵۰۷ دستگاه در آذرماه ۱۳۹۵ به صفر کاهش یافت. در این مدت تولید لیفان X۵۰ دیگر محصول کرمان موتور نیز متوقف شده و از ۱۲۹۸ دستگاه در آذرماه سال گذشته به صفر رسید. همچنین بررسی آمار تولید در آذرماه امسال نشان می دهد، تولید انواع وانت در خودروسازان داخلی به طور میانگین ۵/ ۳۱ درصد افزایش یافت. در این مدت تولید انواع وانت از ۵۸۴۳ دستگاه در آذرماه سال گذشته به ۷۶۸۵ دستگاه افزایش یافت. تولید این محصول در گروه صنعتی ایران خودرو از ۲۸۷ دستگاه در آذرماه ۱۳۹۵ به ۹۱۶ دستگاه رسید. تولید انواع وانت در گروه خودروسازی سایپا به عنوان رقیب ایران خودرو نیز صعودی بوده و از ۴۷۳۰ دستگاه در آذرماه سال گذشته به ۵۲۶۴ دستگاه افزایش یافت. آذرماه امسال تولید انواع وانت در گروه بهمن نیز افزایش یافته و از ۸۲۶ دستگاه در آذرماه ۱۳۹۵ به ۱۵۰۵ دستگاه رسید.

   #ایران خودرو #خودرو #گروه بهمن #سایپا #ام وی ام