تاریخ دریافت خبر:
نوای سنتور اردوان کامکار به همراه گروه سنتور نوازی معاصر در شب سوم از سی و سومین جشنواره موسیقی فجر در تالار وحدت طنین انداز شد.

   #جشنواره موسیقی فجر