تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
امیر قطر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، طرفین در این گفتگو روابط دو جانبه و راه های تقویت آن را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

گفتگوی تلفنی میان امیر قطر و رئیس جمهور تونس در حالی صورت می گیرد که شماری از شهرهای تونس شاهد اعتراضات به خاطر گرانی است.

   #قطر #رئیس جمهور #امیر قطر

محتوای خبر «روابط دو جانبه؛ محور گفتگوی امیر قطر و رئیس جمهور تونس» را در سایت «خبرگزاری مهر» ببینید