تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
بازیکن سالاری در بازار سرمایه

مسعود وطنخواه

عصر اقتصاد: حجم 75 میلیارد دلاری بازار رسمی سهام که با احتساب فرابورس بالغ بر 100 میلیارد دلار می شود و با داشتن 1000 شرکت پذیرفته شده در بورس و فرابورس و بیش از 8 میلیون کد معاملاتی، ماموریت های ذاتی معطلی دارد که در صورت عملیاتی شدن آن ماموریت ها، بسیاری از دغدغه های علمی و منطقی ملی را حل و فصل می کند که اگر ساز و کارها و ماموریت های بورس کالا را هم به آن اضافه کنیم، به جرات می توان گفت در حوزه اقتصاد خرد، بنگاه داری و مصرف می تواند پیشران اقتصاد ملی باشد.

اما به نظر می رسد انفعال و روزمرگی در مدیریت کلان بورس کشور حرف اول را می زند تا به آنجا که حتی سیاستگذاری ها و هدایتگری های مالی بورس نیز به صورت انفعالی و روزمره رقم می خورد و به همین دلیل هم به آثار غیر قابل پیش بینی تصمیمات مقطعی مبتلاست.

تعیین حجم مبنا و دامنه نوسان طراحی فرم ها، روش های گزارشگری شرکت ها، استاندارد های حسابداری و حسابرسی، انواع محصولات قابل ارائه در بورس اوراق بهادار و بورس کالا و انواع و اقسام تصمیمات دیگر مقطعی و ناگهانی اتخاذ می شود، که در نتیجه ناتوانی در اپراتوری این بخشنامه ها و ضوابط و نحوه مبادله اوراق و کالاهای جدید بلاتکلیفی و تعلل در عملیات بورس ها را به دنبال دارد که از این رهگذر آنتروپی حساس ترین بازار اقتصادی کشور حاصل می شود.

مایه تاسف است که بازاری به این وسعت مدت ها درگیر رتق و فتق امور سهام کنتورسازی باشد و یا درگیر و دار چگونگی اعلام EPS و انجام آموزش ها در توضیحات مربوط به آن.

این بازار 27 ساله هنوز هم درگیر تغییرات مبنایی است و هنوز هم اختلاف در روش های اطلاع رسانی و آمار دهی از معضلات روزمره سیاست گذاران آن است. سازمان بورس و اوراق بهادار آن قدر که درگیر وزارتخانه ها و نهادهای بنگاه دار کشور است. در سامان دهی کلان اقتصاد کشور نقش آفرینی نمی کند که در نتیجه بازار سرمایه ما نه فرصت ساز، بلکه فرصت سوز است و باید به طور جدی نگران بود که بازارهای غیر مولد یکبار دیگر بازار سرمایه مولد را تخریب کند و مدیران ارشد بورسی دست به دامن حقوقی های بازار سرمایه شوند و در مقابل کرشمه آنها هزینه ها و امتیازات سنگین بدهند و به تعبیر جامعه ورزش بازار سرمایه را به بازیکن سالاری مبتلا کند.

   #بورس #بازار سرمایه #بورس کالا #حسابداری #استاندارد