تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
به گزارش رشد مغز، اثرات تخریبی روی سیستم «دوپامینرژیک» (مربوط به سیستم عصبی که حس رضایت را ایجاد می کند) دارد.

همچنین این ویتامین از طریق مکانیسم های مختلفی در تکثیر و تمایز سلول های مغزی، افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی و تنظیم فاکتور رشد مغزی نقش دارد.

اخیرا وجود ارتباط بین استرس و اختلالات تخریب کننده نورونی مورد تایید قرار گرفته و مطالعاتی مبتنی بر خاصیت آنتی اکسیدانی ویتامین D در محیط کشت و مدل های حیوانی انجام شده است.

در همین راستا پژوهشگران دانشگاه «علوم پزشکی اصفهان»، در مطالعه ای به بررسی اثر «مکمل یاری» ویتامین D بر سطوح آنتی اکسیدانی در کودکان مبتلابه اختلال کمبود توجه/بیش فعالی پرداخته اند.

در این پژوهش 85 نفر از دانش آموزان 6 تا 13 ساله مبتلابه اختلال کم توجهی/بیش فعالی مراجعه کننده به مرکز روان پزشکی خورشید وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، بر اساس تشخیص پزشک فوق تخصص روان پزشکی کودک و نوجوان، وارد مطالعه شده و در 2 گروه (مداخله و بدون مداخله)، به مدت سه ماه تحت درمان مکمل ویتامین D قرار گرفتند.

در این تحقیق قد و وزن کودکان اندازه گیری و ثبت شد. ظرفیت آنتی اکسیدانی، مالون دی آلدیید (ترکیبی برای اندازه گیری استرس در فرد) و آنزیم های کاتالاز و گلوتاتیون (نوعی آنتی اکسیدان) نیز در دو گروه اندازه گیری شد.

نتایج این پژوهش نشان داد که پس از مداخله در گروه دریافت کننده ویتامین D در مدت سه ماه، توانایی آنتی اکسیدانی افزایش می یابد.

این نتایج نشان می دهد که با افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی در بدن و همچنین کاهش مالون دی آلدئید، بدن به طور مؤثرتری با استرس مقابله می کند. هرچند در این تحقیق تغییر چشمگیری در کاتالاز و گلوتاتیون ایجاد نشده است.

با توجه به بهبود وضعیت آنتی اکسیدانی در بدن به دنبال استفاده از مکمل ویتامین D، به نظر می رسد مصرف این ویتامین می تواند به بهبود اختلالات روان شناختی نظیر کم توجهی/بیش فعالی کمک کند.

گفتنی است نتایج این پژوهش در مجله «دانشگاه علوم پزشکی تهران» و در قالب مقاله ای علمی پژوهشی، منتشر شده است.

   #پژوهش #مقاله #دانش آموزان