تاریخ دریافت خبر:
ترامپ تعلیق تحریم ها بر اساس برجام را تمدید کرد رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که تعلیق تحریم ها در چارچوب برجام علیه ایران را تمدید کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، دونالد ترامپ با تمدید تعلیق مجدد تحریم های ایران در چارچوب برجام موافقت کرد.

این در حالی است که ترامپ این دور از تمدید تعلیق تحریم ها را برای آخرین بار عنوان کرده است.

هم زمان دولت آمریکا تحریم هایی را علیه افراد و شرکت ها و نهادهایی اعمال کرده است.

   #برجام #رئیس جمهور #دونالد ترامپ