تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا کشورهای اروپایی و متحدانش را به خروج از برجام در صورت رفع نکردن آنچه نواقض برجام خواند، تهدید کرد.

به گزارش صدای ایران از ایسنا، رییس جمهور آمریکا در بیانیه ای در مورد ادامه اجرای برجام اعلام کرد: امروز من تعلیق تحریم ایران را اعلام می کنم اما این در راستای تضمین توافق با متحدان اروپایی واشنگتن برای رفع نواقص توافق هسته ای ایران و آخرین فرصت است.

وی ادامه داد: در صورت عدم دستیابی به این توافق نامه (جدید)، آمریکا دیگر تمدید تعلیق تحریم های ایران را انجام نمی دهد و از توافق هسته ای خارج می شود. اگر در هر زمانی من به این نتیجه برسم که چنین توافقی قابل دستیابی نیست فورا از برجام خارج می شوم و هیچ کس نباید به حرف من شک کند.

ترامپ هم چنین به کشورهای اروپای اعلام کرد: اگر کشورهای دیگر در طول این فرصت سه ماهه در راستای رسیدن به این توافق عمل نکنند، من توافق آمریکا با ایران را لغو می کنم؛ این کشورها هستند که انتخاب می کنند با ما همکاری نکنند و در کنار جاه طلبی های هسته ای و مردم ایران بمانند.


   #برجام #توافق هسته ای #رییس جمهور #واشنگتن #خروج از برجام #دونالد ترامپ

محتوای خبر «ترامپ: کسی شک نکند که این آخرین تمدید برجام است» را در سایت «صدای ایران» ببینید