تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
شرط جنسیتی قضاوتخداوند زن را براى تربیت نسل آفریده است و تربیت به مهربانى و دلسوزى و عاطفه سرشار نیاز دارد که در وجود زن به ودیعه گذارده شده است.

به گزارش ایران اسلامی، خداوند زن را براى تربیت نسل آفریده است و تربیت به مهربانى و دلسوزى و عاطفه سرشار نیاز دارد که در وجود زن به ودیعه گذارده شده است. این احساسات و عاطفه، در قضاوت خطرناک است زیرا قاضى، با افراد خلافکارى برخورد دارد که با اشک و ناله و دروغ و تهدید و تطمیع، سعى در فرار از حکم دارند و اگر قاطعیّت و صلابت نباشد، احساسات ظریف و آسیب پذیر زن باعث می شود تا با اشکى یا تهدیدى، حقوقى جابه جا یا نادیده گرفته شود.

ناگفته پیداست که قوانین براساس حال عموم افراد وضع می شود نه افراد نادر، تا گفته شود ممکن است بعضى از مردها احساساتى و ظریف باشند و بعضى از زنان با صلابت و قاطع. علاوه بر آنکه، قضاوت حقّى نیست که از زن سلب شده باشد، بلکه مسئولیّتى است که از دوش او برداشته شده و هیچ امتیازى براى مرد محسوب نمی شود.

  

محتوای خبر «شرط جنسیتی قضاوت» را در سایت «ایران اسلامی» ببینید