تاریخ دریافت خبر:
شصت و دومین دربی فوتبال اصفهان با پیروزی ذوب آهن در ورزشگاه خانگی سپاهان به پایان رسید. قدرت الله نوروزی و محسن مهرعلیزاده ،شهردار و استاندار اصفهان این مسابقه را از نزدیک تماشا کردند.

   #اصفهان #سپاهان #ذوب آهن