تاریخ دریافت خبر:
معاون اول رییس جمهور گفت: با افتخار به آمریکایی ها اعلام می کنیم که اگر از برجام خارج شدند، این آن ها هستند که ضرر می کنند و ما آمادگی کامل برای هر احتمالی را داریم.
اگر آمریکایی ها توافق را به هم بزنند، ایرانی ها عزا نمی گیرند
به گزارش ایران خبر، اسحاق جهانگیری در صفحه اینستاگرام خود نوشت: با افتخار به آمریکایی ها اعلام می کنیم که اگر از برجام خارج شدند، این آن ها هستند که ضرر می کنند و ما آمادگی کامل برای هر احتمالی را داریم و اگر شما توافقات را به هم بزنید مطمئن باشید ایرانی ها عزا نمی گیرند و قادر هستند که مسائل خود را پیش ببرند و مشکلات را حل کنند.

   #برجام #رییس جمهور #جهانگیری #اسحاق جهانگیری #اینستاگرام