تاریخ دریافت خبر:
یک مخترع جوان پنجره هایی را طراحی کرده است که می تواند انرژی خورشید را به انرژی الکتریکی تبدیل کند.

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، یک مخترع جوان پنجره هایی را طراحی کرده است که می تواند انرژی خورشید را به انرژی الکتریکی تبدیل کند.
«مرجان ون آبل» با استفاده از شیشه های رنگی در پنجره و روی میز، از انرژی خورشیدی جریان تولید می کند که به نوعی شبیه عمل فتوسنتز گیاهان است.
او در حال کار برای استفاده از این فناوری در ابعاد بزرگ تر و بیرون از خانه است تا بیشتر از انرژی پایان ناپذیر خورشید بهره ببرد.