تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان بازدید: 209
کتاب قرآن

منابع آزمون رشته آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن بخش معارفی سی و سومین دوره جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاهیان سراسر کشور مشخص و اعلام شد.

به گزارش مفدا، منابع آزمون رشته آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن بخش معارفی سی و سومین دوره جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاهیان سراسر کشور مشخص و اعلام شد.

از سوی دبیرخانه شورای هماهنگی فعالیت های قرآن و عترت دانشگاه ها، منابع آزمون رشته آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن بخش معارفی سی و سومین دوره جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاهیان سراسر کشور تایید و مورد تصویب اعضای دبیرخانه قرار گرفت.

این منابع آزمون به صورت تفکیکی برای مرحله دانشگاهی، مرحله منطقه ای، مرحله کشوری و مرحله نهایی سی و سومین دوره جشنواره ملی قرآن و عترت دانشگاهیان سراسر کشور در نظر گرفته شده است و شرکت کنندگان بخش معارفی رشته آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن می توانند با مطالعه این منابع آزمون، خود را برای حضور در جشنواره آماده کنند.

منابع آزمون مرحله دانشگاهی جشنواره سی و سوم قرآن و عترت دانشگاهیان کشور در رشته آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن در مرحله دانشگاهی شامل کتاب دقایقی با قرآن تالیف استاد محسن قرائتی انتشارات درس هایی از قرآن از ابتدای کتاب تا صفحه ۱۵۷ ابتدای سیمای لقمان حکیم با قابلیت دانلود از اینترنت است.

همچنین در مرحله منطقه ای منابع آزمون شامل کتاب دقایقی با قرآن تالیف استاد محسن قرائتی انتشارات درس هایی از قرآن از ابتدای کتاب تا صفحه ۲۱۰ ( تا ابتدای تمسخر و استهزاء با قابلیت دانلود از اینترنت است.

منابع آزمون رشته آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن مرحله کشوری شامل کتاب تفسیر آیات برگزیده علیرضا مستشاری نشر معارف از ابتدای کتاب تا ابتدای جزء ۱۱ صفحه ۲۰۰ ( ابتدای توسل و شرک) با قابلیت دانلود از اینترنت است.

ضمن اینکه منابع آزمون این رشته در مرحله ملی شامل کتاب تفسیر آیات برگزیده تالیف علیرضا مستشاری نشر معارف از ابتدای کتاب تا ابتدای جزء ۲۱ صفحه ۳۵۷( خط نوشتن پیامبر ص ) با قابلیت دانلود از اینترنت است.

   #قرآن #اینترنت