تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
به گزارش فرمانده انتظامی تهران بزرگ اظهار کرد: سال ها است که دو طرح ترافیک و زوج و فرد برای کاهش آلودگی هوا و ترافیک در شهر تهران اجرایی می شوند و به نظر می رسد که در شرایط فعلی اجرای طرح ترافیک و زوج و فرد بد نیست.

وی در ادامه افزود: طرح ترافیک و زوج و فرد فعلی کمک می کند تا آرامش در جامعه حاکم و آلودگی هوا کنترل شود و اجرای این طرح ها باید تداوم یابد.

سردار رحیمی عنوان کرد: اگر می خواهیم که شهری آرام و بدون آلودگی هوا داشته باشیم باید برای حل معضل ترافیک و آلودگی آن چاره ای بیاندیشیم، به همین منظور باید روی طرح پیشنهادی شهرداری بیشتر کار کنیم.

به گفته فرمانده انتظامی تهران بزرگ طرح زوج و فرد بعد از طرح ترافیک در شهر تهران اجرایی شد.

وی در پایان اذعان کرد: قرار نیست طرح زوج و فرد حذف شود و در این خصوص صحبتی هم نشده است.

   #طرح ترافیک #شهر تهران #شهرداری

محتوای خبر «لزوم تداوم اجرای طرح ترافیک و زوج و فرد در پایتخت» را در سایت «افکارنيوز» ببینید