تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
نتیجه نخستین دوره نظرسنجی سالانه چشمه خوان مشخص شد.
محبوبترین کتاب های نشر چشمه

به گزارش لیزنا بر اساس اعلام چشمه خوان، این نظرسنجی از اهل قلم و دست اندرکاران نشرچشمه درباره آثار داستانی منتشر شده نشرچشمه در سال ۱۳۹۵ در سه بخش داستان غیرفارسی، مجموعه داستان فارسی و رمان فارسی به عمل آمد و پس از جمع آوری آرا به دست آمده در هر بخش این نتایج به دست آمد:

بیست زخم کاری / نوشته محمود حسینی زاد _ برگزیده بخش رمان های منتشر شده نشرچشمه در سال ۱۳۹۵

همین امشب برگردیم / نوشته پیمان اسماعیلی _برگزیده بخش مجموعه داستان های منتشرشده نشرچشمه در سال ۱۳۹۵

رفتیم بیرون سیگار بکشیم هفده سال طول کشید / ترجمه آبتین گلکار _ برگزیده بخش داستان غیرفارسی منتشرشده نشرچشمه در سال ۱۳۹۵

   #سیگار