تاریخ دریافت خبر:

عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | آبشار شیری

جس استکهسن در شب از آبشار هاواسوی آریزونا با استفاده از دو چراغ، نواری شیری از آبشار ایجاد نموده و این تصویر را ثبت کرده است. این تصویر به عنوان عکس برتر نشنال جئوگرافیک منتشر شده است.نوار شیری آبشار

شما هم میتوانید نویسنده مجله همگردی باشید


   #نشنال جئوگرافیک