تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
تصویری از ورزش مرحوم هاشمی رفسنجانی به همراه یاسر هاشمی در جزیره کیش.