تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
ترغیب کشورهای منطقه برای تسریع در روند اطفای حریق نفتکش سانچی سفیرکشورمان در انگلیس از رایزنی بامقامات سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) درلندن و تلاش برای تسریع در روند اطفای حریق نفتکش سانچی خبر داد. تین نیوز |

سفیرکشورمان در انگلیس از رایزنی بامقامات سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) درلندن و تلاش برای تسریع در روند اطفای حریق نفتکش سانچی خبر داد.

به گزارش ایسنا، سفیر کشورمان در لندن در پیامی توییتری نوشت: با بحث هایی که با مقامات سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) در لندن انجام شده آنها نیز تلاش خود را جهت ترغیب کشورهای منطقه به تسریع در روند اطفای حریق نفتکش سانچی به کار گرفته اند.

   #نفتکش سانچی #لندن #انگلیس

محتوای خبر «ترغیب کشورهای منطقه برای تسریع در روند اطفای حریق نفتکش سانچی» را در سایت «تین نیوز» ببینید