تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

برنامه گالری های تهران | آدینه ۲۲ دی ۱۳۹۶

نشانی تاریخ – گشایش مدیوم عنوان

هنرمند نگارخانه
خیابان شریعتی، نرسیده به پل سید خندان، کوچه

اشراقی، شماره ۴ شنبه ها تعطیل است

از ساعت ۱۶ تا ۲۱

۴ ۱
انقلاب، خیابان خارک ،

شماره ۱۴ دوشنبه ها تعطیل است

۱ – ۲۷ دی

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

لطفا وارد چمن شوید داریوش قره زاد ۱۴ ۲
فرمانیه، خیابان سلمانپور ظهیر، شماره ۲۶ شنبه ها تعطیل است

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

۲۶ ۳
خیابان پاسداران، گلستان دوم /فلاح زاده/ ،شماره ۸۳

سه شنبه ها تعطیل است

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

۸۳ ۴
خیابان کریم خان زند، خیابان عضدی /آبان جنوبی/، کوچه اردشیر ارشد.

شماره ۷ شنبه ها تعطیل است

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

آ /سالن ۱/ ۵
خیابان کریم خان زند، خیابان عضدی /آبان جنوبی/، کوچه اردشیر ارشد.

شماره ۷ شنبه ها تعطیل است

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

آ /سالن ۲/ ۶
خیابان ویلا /نجاتاللهی/ ،کوچه خسرو، شماره ۴۶ شنبه ها تعطیل است

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

اُ ۷
گیشا /کوی نصر/، خیابان شهید علیالی/پیروزی غربی/، خیابان جوادی ، شماره ۵۳

روز تعطیل ندارد

۲۴ آذر – ۸ دی

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

نقاشی – دگرگونگی هامون بادپر ابد ۸

خیابان کریم خان زند ،خیابان ایرانشهر، کوی برفروشان، شماره ۱۶

شنبه ها تعطیل است

۱۵ دی – ۶ بهمن

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

نقاشی جواد مدرسی اثر ۹
اقدسیه، بلوار آجودانیه

/شهید سباری/، خیابان ۱۴ شرقی، شماره ۲۲ – روز تعطیل ندارد

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

احسان ۱۰
جردن، خیابان گلفام، انتهای گلفام، سمت راست، بن بست امینی، شماره ۳ – چهارشنبه ها تعطیل است

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

الهه ۱۱
نقلاب /غرب به شرق/، بین ابوریحان و فلسطین، کوچه مهارت، شماره ۴ – روز تعطیل ندارد

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

امین ۱۲
خیابان ولیعصر، خیابان

زعفرانیه، خیابان مقدس اردبیلی، خیابان پسیان ،شماره ۳ – روز تعطیل ندارد

۲۴ آذر – ۲۷ بهمن

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

ویدئو و چیدمان – طبع و فروش در ایران ممنوع است

گروهی – گردآورنده: سیمیندخت دهقانی اِی.جی. /Ag/ ۱۳
میدان هفت تیر، مفتح

جنوبی، پس از تقاطع سمیه ،خیابان بوربور، خیابان

خاقانی، بنبست روشن

منش، شماره ۲ – شنبه ها تعطیل است

۱۵ دی – ۱۳ بهمن

از ساعت ۱۲ تا ۲۰

ایروسلز طناز مدبر آب/انبار ۱۴
خیابان دولت، دیباجی جنوبی، روبه رو پارک ارغوان، کوچه مژگان، شماره

۴۱ –شنبه ها تعطیل است

آبی ۱۵
ولیعصر، جنوب پارک وی ،انتهای کوچه تورج، کوچه ۲۲ دی – ۲ بهمن

از ساعت ۱۶ تا ۲۱

نقاشی – تروما از کلن اکبر یادگاری آتبین ۱۶

خاکزاد، شماره ۴۲ – روز تعطیل ندارد
خیابان ولیعـصر، نرسیـده به میـدان ونک، خیابان عباسپـور /توانیــر/

شمـالـی، بعـد از پـل همت ،شاره ۲۳ – شنبه ها تعطیل است

۱۵ – ۲۴ دی

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

نقاشی – احساس بدون مرز عذرا عفیفی آتشزاد ۱۷
خیابان نوفل لوشاتو، کوچه لولاگر، شماره ۵ /ورودی

حیاط/ – آدینهها غیر از گشایش تعطیل است

از ساعت ۱۳ تا ۱۹

آران ۱۸
خیابان نوفل لوشاتو، کوچه لولاگر، شماره ۵ /ورودی

حیاط/ – آدینه های غیر گشایش تعطیل است

۲۲ دی – ۹ بهمن

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

ما، ماشین های تصویرساز هستیم هدا زرباف آران /پروژه ها/ ۱۹
فرمانیه، بلوار اندرزگو، انتهای خیابان سلیمی شمالی ،

شماره ۱۴۷، باغ انجمن

خوشنویسان – روز تعطیل ندارد

از ساعت ۱۷ تا ۲۱

آرت سنتر باغ ۲۰
ونک، خیابان ملاصدرا ،

بزرگراه کردستان جنوب ،شیراز جنوبی، پایینتر از

همت، بلوار علی خانی ،۲۰ متری گلستان ،۱۲ متری دوم، شماره ۳ – شنبه ها تعطیل است

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

آرته ۲۱
میرداماد، میدان مادر ،

خیابان شاه نظری، میدان کاظمی، خیابان کاظمی، کوچه مازیار، کوچه دریا،

شماره ۶– آدینه ها تعطیل است

از ساعت ۱۰ تا ۲۰

آرتیبیشن ۲۲

شهرک غرب، میدان صنعت ،خیابان حسن سیف، کوچه

دوم، شماره ۷ پنجشنبه و آدینه غیر از گشایش تعطیل است

از ساعت ۱۷ تا ۲۰

اردیبهشت ۲۴
خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه عباسآباد /بهشتی/ ،کوچه زرین، شماره

۱۰– روز تعطیل ندارد

۸ – ۲۲ دی

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

نقاشی – ای درخت معرفت

امیر کبیرنژاد آریا ۲۵
الهیه، انتهای خیابان مریم شرقی، ابتدای خیابان فرشته

/شهید فیاضی/، شماره ۹ –شنبه ها تعطیل است

۲۱ – ۲۷ دی

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

عکس – نجوای زندگی گروهی آریانا /گالری/ ۲۶
الهیه، انتهای خیابان مریم شرقی، ابتدای خیابان فرشته

/شهید فیاضی/، شماره ۹ –شنبه ها تعطیل است

۲۲ دی – ۱ بهمن

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

نقاشی و نقاشی خط – بی نقطه سرخط گروهی آریانا /هاب/ ۲۷
خیابان کوروش کبیر

/شریعتی/، بالاتر از پل رومی، جنب بانک پارسیان ،شماره ۱۸۳۱

۲۲ دی – ۴ بهمن

از ساعت ۱۶ – ۲۱

عکس و چیدمان- زنمردگی گروهی آس ۲۸
میدان آرژانتین، خیابان بخارست، خیابان ۱۸،

بنبست گلمحمدی، شماره

۴

از ساعت ۱۷ تا ۲۱

آشیان نقش و مهر ۲۹
ونک، خیابان سئول، شماره

۴۰ – شنبه ها تعطیل است

آن /نگارستان/ ۳۰
ونک، خیابان سئول، شماره

۲۸ – شنبه ها تعطیل است

آن /نگارستان دو/ ۳۱
ونک، خیابان سئول، شماره

۴۴ – شنبه ها تعطیل است

آن /بنیان/ ۳۲

خیابان کوروش کبیر

/شریعتی/، پل رومی، خیابان شریفی منش، بن بست

رامین، شماره ۹ – سهشنبه ها تعطیل است

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

آوا ۳۳
بلوار فردوس شرقی، نبش وف آذر جنوبی، مجتمع

تجاری آیریک، طبقه سوم ،واحد ۱۰۲– دوشنبه ها تعطیل است

۲۲ – ۲۸ دی

از ساعت ۱۷ تا ۲۱

نقاشی – لحظه های ناب ما گروهی آیریک ۳۴
یوسف آباد، جهان آرا ،خیابان نوزدهم /جلال حسینی/، شماره ۴۸

شنبه ها تعطیل است

۲۲ – ۱۳ بهمن

از ساعت ۱۶ تا ۲۱

تفکر مستند گروهی افرند ۳۵
میدان هفت تیر، کوچه آقا محمدی، شماره ۷۷ –شنبه ها تعطیل است

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

اِمکان ۳۶
بزرگراه کردستان، آ.اس.پ ،

واحد ۲۵ – روز تعطیل ندارد

از ساعت ۱۶ تا ۲۱

اکنون ۳۷
خیابان کریمخان، خیابان حسینی، خیابان ششم ،

شماره ۲ – چهارشنبه ها تعطیل است

اورمزد ۳۸
خیابان شریعتی ، خیابان

کلاهدوز ، نرسیده به سهراه

نشاط ، کوچه الهوردی آذر ، شماره ۲۸ – پنجشنبه ها تعطیل است

۲۲ – ۲۷ دی

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

نقاشی خط – خط نگاران گروهی

ایده پارسی ۳۹
خیابان شریعتی ، خیابان

کلاهدوز ، نرسیده به سهراه

نشاط ، کوچه الهوردی آذر ، شماره ۲۸ – پنجشنبه ها تعطیل است

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

ایده پارسیB ۴۰

خیابان کریمخان زند ،

خیابان شهید عضدی /آبان

جنوبی/ خیابان سپند شماره ۶۹ –شنبه ها تعطیل است

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

ایرانشهر ۴۱
الهیه، خیابان مهدیه ،خیابان جبهه، کوچه لسانی ،بنبست حمید، شماره ۱ – شنبه ها تعطیل است

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

ایوان ۴۲
انتهای خیابان مطهری، بعد از تقاطع دکتر شریعتی – میدان پلیس

از ساعت ۱۷ تا ۲۰

باغ موزه قصر ۴۳
فرشته، خیابان بوسنی و هرزگوین، سه راه دکتر

حسابی، شماره ۳۰– آدینه ها به جز گشایش تعطیل است

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

باغ موزه هنر

ایرانی /گالری پردیس/

۴۴
خیابان ولیعصر، پائینتر از فاطمی، کوچه پرستو، شماره

۲۲، واحد ۱- چهارشنبه ها تعطیل است

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

برسام ۴۵
خیابان درکه، خیابان

احمدپور ،شماره ۶۰ – شنبه ها تعطیل است

از ساعت ۱۷ تا ۲۱

بن ۴۶
فرمانیه، خیابان اندرزگو، چهار راه قیطریه ،خیابان سلیمانی غربی، شماره ۹۰، طبقه ۴، واحد ۸

پنجشنبه ها تعطیل است

از ساعت ۱۶ تا ۱۹

بنفشه ۴۷
خیابان فردوسی، خیابان تقوی، کوچه بهداشت، پلاک

۶ – شنبه و یکشنبه ها تعطیل است

۸ دی – ۲۰ بهمن

از ساعت ۱۵ تا ۱۹

چیدمان – جایی دیگر

گروهی بنیاد پژمان / کارخانه آرگو ۴۸
خیابان کریم خان،، خیابان

ویلا /نجات اللهی/، خیابان

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

بنیاد لاجوردی ۴۹

سپند شرقی، شماره ۲۰،

ساختمان ۳۲ – روز تعطیل ندارد

خیابان ولیعصر، بالاتر از

نیایش، کوچه ارمغان غربی ،شماره ۱۱ شنبه و یکشنبه ها تعطیل است

۱۲ آبان – ۶ بهمن از ساعت ۱۶ تا ۲۰ حجم پرویز تناولی و آتلیه نیاوران بوم ۵۰
خیابان شهید لواسانی / فرمانیه/، خیابان شهید

جباریان/قروردین/، کوچه مسجدی، کوچه مرمری ،شماره ۱۳

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

بهنام دهشپور ۵۱
خیابان ظفر، بین مدرس و جردن، شماره ۲۵۱

بیرنگ ۵۲
خیابان ولیعصر/عج/، ابتدای بزرگراه نیایش، روبروی کردستان، طبقه منفی ۲

از ساعت ۱۷ تا ۲۰

پردیس ملت ۵۳
میدان هفت تیر، مفتح

جنوبی، پس از تقاطع سمیه ،خیابان خاقانی، پس از کوچهی طبرسی، نبش بنبست روشن منش، شماره

۲۸ – شنبه و یکشنبه ها تعطیل است

از ساعت ۱۶ تا ۲۱

پلتفرم ۲۸ ۵۴
خیابان انقلاب، دروازه دولت ،خیابان خاقانی، شماره ۲۸ – شنبه و یکشنبه ها تعطیل است

از ساعت ۱۴ تا ۲۰

پلتفرم ۲۸ /پنجره ۰۱/ ۵۵

آدینه ها غیر از گشایش تعطیل است

از ساعت ۱۷ تا ۲۱

/غیر گشایش: از ساعت ۹ تا ۱۹/

ترانه باران ۵۶
کریم خان، نجات الهی شمالی، کوچه زبرجد، شماره

از ساعت ۱۷ تا ۲۰

تِم ۵۷

۱۰ – شنبه ها تعطیل است
مطهرى، نرسیده به چهارراه

سهرودى، شماره ۱۳۰، اداره فرهنگ و ارشاد

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

تهران ۵۸
کریم خان زند بین ایرانشهر و ماهشهر شماره ۱۴۸

روز تعطیل ندارد

۱۵ – ۲۵ دی

از ساعت ۱۶ تا ۲۱

نقاشی – زهردان ها و جام و حورى یحیی گمار ثالث ۵۹
خیابان مقدس اردبیلی ،

انتهای کوچه حیدری، سمت راست، کوچه ولی

پورگودرزی، نبش شادیانه ،شماره ۲۱ – شنبه ها تعطیل است

از ساعت ۱۶ تا ۲۲

جانا ۶۰
خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک وی، کوچه خیام ،

شماره ۴، زنگ اول – شنبه ها تعطیل است

۲۲ دی – ۲ بهمن

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

نقاشی – شکارگاه

آتوسا خلج جرجانی ۶۱
خیابان دولت، ابتدای بلوار

کاوه، خیابان اخلاقی شرقی ،خیابان جهانتاب، بیگلرپور شرقی، شماره ۱۹

پنجشنبه ها تعطیل است

حنا ۶۲
خیابان کوروش کبیر

/شریعتی/، دوراهی قلهک ،خیابان بصیری، کوچه ژیلا ،شماره – شنبه ها تعطیل است

از ساعت ۱۷ تا ۲۰

خاک ۶۳
یوسفآباد، خیابان چهارم ،پلاک ۳، طبقه دوم ۲۱ – ۲۷ دی

از ساعت ۱۷ تا ۲۰

عکس – بازتاب گروهی خانه عکاسان جوان ۶۴
تخت جمشید /طالقانی/ ،

خیابان موسوی شمالی، باغ

هنر

۱۹ – ۳۰ آبان

از ساعت ۳۰:۱۷ تا

۲۰

کارنمای پژوهشی

۶

انجمن هنرمندان نقاش ایران خانه هنرمندان ایران ۶۵

تخت جمشید /طالقانی/ ،

خیابان موسوی شمالی، باغ

هنر

خانه هنرمندان ایران /گالری نامی/ ۶۶
تخت جمشید /طالقانی/ ،

خیابان موسوی شمالی، باغ

هنر

از ساعت ۱۷ تا ۲۰

خانه هنرمندان ایران /گالری ممیز/ ۶۷
تخت جمشید /طالقانی/ ،

خیابان موسوی شمالی، باغ

هنر

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

خانه هنرمندان ایران /گالری میرمیران/ ۶۸
تخت جمشید /طالقانی/ ،

خیابان موسوی شمالی، باغ

هنر

از ساعت ۱۷ تا ۲۱

خانه هنرمندان

ایران /بهار/

۶۹
تخت جمشید /طالقانی/ ،

خیابان موسوی شمالی، باغ

هنر

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

خانه هنرمندان ایران /تابستان/ ۷۰
تخت جمشید /طالقانی/ ،

خیابان موسوی شمالی، باغ

هنر

از ساعت ۱۷ تا ۲۰

خانه هنرمندان

ایران /پاییز/

۷۱
تخت جمشید /طالقانی/ ،

خیابان موسوی شمالی، باغ

هنر

از ساعت ۱۷ تا ۲۰

خانه هنرمندان

ایران /زمستان/

۷۲
میدان فلسطین، طالقانی غربی، شماره ۵۱۴

آدینهها به جز گشایش تعطیل است

از ساعت ۱۷ تا ۱۹

خانه گفتمان

شهر و معماری

۷۳
خیابان شریعتی، پایین تر از حسینیه ارشاد، خیابان

کوشا، خیابان بدیعی، بن بست بشر دوست ،شماره

۱۴، زنگ۲ – شنبه ها تعطیل است

۲۲ دی – ۳ بهمن

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

نقاشی – دیو گاوپای و دانای دینی گروهی دارگون ۷۴
خیابان کریمخان، خیابان ایرانشهر، کوچه مهاجر، شماره ۳۰ – شنبه ها تعطیل است ۱۵ – ۲۶ دی

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

باغ درهم محمود ساکی دلگشا ۷۵

خیابان کریمخان، خیابان ایرانشهر، کوچه مهاجر ،شماره ۳۰ – شنبه ها تعطیل است

از ساعت ۱۶ تا ۲۱

دلگشا ۲ ۷۶
خیابان سپهبد قرنی، پس از چهار راه تخت جمشید

/طالقانی/، کوچه سوسن ،

شماره ۴ – شنبه ها تعطیل است

۲۲ – ۲۷ دی

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

عکس و چیدمان – کابوس فرم گروهی دنا ۷۷
تهرانپارس، خیابان اتحاد، خیابان ۱۹ غربی، شماره

۱۸ یکشنبه ها تعطیل است

از ساعت ۱۶ تا ۲۱

دید ۷۸
فرمانیه، بینخیابان آبکوه و آقایی، شماره ۱۰۳، واحد ۲– شنبه ها تعطیل است

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

راه ابریشم ۱ ۷۹
بلوار الیزابت /کشاورز/، بین خیابان وصال و خیابان

قدس، شماره ۲۱۰ – شنبه ها تعطیل است

۱ – ۲۵ دی

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

عکس – اینجا، من پو اسم دارم

امید صالحی راه ابریشم ۲ /پارک لاله/ ۸۰
خیابان بهشتی،خیابان پاکستان، کوچهحکیمی ،

شماره۴، زنگ ۳ – شنبه ها و آدینه ها غیر از افتتاحیه تعطیل است

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

رج ۸۱
برج میلاد تهران، گالری شرقی گذرگاه

از ساعت ۱۷ تا ۲۰

رواق هنری برج میلاد ۸۲
خیابان انقلاب /شرق به

غرب/، نرسیده به چهارراه ولیعصر، جنب بانک شهر، بن

بست کیانپور، شماره ۷ – شنبه ها تعطیل است

از ساعت ۱۶ تا ۲۱

روبرو ۸۳

خیابان شهرارا، خیابان ۱۳، شماره ۱۲، طبقه دوم –پنجشنبه ها تعطیل است

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

زرنا ۸۴
کریم خان، خیابان ایرانشهر ،خیابان کلانتری، شماره ۴۸، آپآرتمان زیر پله ۸۵
خیابان فرشته، خیابان بیدار ،شماره ۶– شنبه و یکشنبه ها تعطیل است ۱۵ – ۲۹ دی

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

منسوخ صدرا بنی اسدی زیرزمین دستان ۸۶
خیابان فرشته، شماره ۸۲، زنگ ۵، طبقه ۲ –یکشنبه ها تعطیل است

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

دستان +۲ ۸۷
خیابان فلسطین شمالی، رو

به روی دانشگاه آزاد، انتهای

کوچه قلم چی، طبقه زیرین، ویکافه –

پنجشنبه ها تعطیل است

خارج از دستان ۸۸
خیابان ایرانشهر، کوچه

نوشهر، شماره ۳ –شنبه ها تعطیل است

۲۲ دی – ۳ بهمن

از ساعت ۱۶ تا ۲۱

نقاشی – عنصر پنجم گروهی ژاله ۸۹
خیابان دکتر حسین فاطمی ،ابتدای خیابان ولیعصر ،شماره ۲۱، طبقه اول –پنجشنبه ها تعطیل است ۲۲ – ۲۶ دی

از ساعت ۱۷ تا ۲۰

دیدگان گروهی ژینوس ۹۰
خیابان کوروش کبیر

/شریعتی/، ظفر، خیابان

آقازاده فرد ،کوچه بنفشه ،شماره ۱۴

ژیوار ۹۱
عباس آباد /خیابان بهشتی/ ،خیابان صابونچی /مهناز/ ، خیابان هویزه شرقی، نبش خیابان شهید یوسفی، شماره

۱۳۰ –روز تعطیل ندارد

۱۵ – ۲۵ دی

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

نقاشی – بی تفاوتی اوژن شیراوژن ساربان ۹۲
نیاوران، خیابان جمشیدیه

/فیضیه/ ،خیابان

۲۲ – ۲۷ دی

از ساعت ۱۷ تا ۲۲

حجم – Telepathy of Lines میثم رضایی نیا سایه ۹۳

امیدوار،کوچه آقاخانی ،

شماره ۳ – پنجشنبه ها تعطیل است

نیاوران، خیابان جمشیدیه

/فیضیه/ ،خیابان امیدوار،کوچه آقاخانی ،

شماره ۳ – پنجشنبه ها تعطیل است

از ساعت ۱۷ تا ۲۲

سایه پلاس ۹۴
بزرگراه صدر شرقی، خروجی کامرانیه، پس از ریزگذر صدر، جنب دامپزشکی ،خیابان عباسی، کوچه

پیشتاز، بن بست بعثت ،

شماره ۴ – شنبه ها تعطیل است

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

سبحان ۹۵
اوین، خیابان کچویی، کوچه صفا، شماره ۴ ۱۹ – ۳۰ آبان از ساعت ۱۷ تا ۲۲ حجم هامون همت سرزمین هنری /آرت لند/ ۹۶
میدان هروی، خیابان

موسوی، روبهروی خیابان شمشاد، ساختمان هََدیش

از ساعت ۱۶ تا ۲۱

سرفیس ایران شهر ۹۷
تجریش، میدان دربند

از ساعت ۱۰ تا ۱۶

سعدآباد /موزه

لباس های پادشاهی/

۹۸
خیابان خرمشهر، خیابان شهید عربعلی، کوچه

سوم،ضلع جنوب غربی

میدان سوم نیلوفر، شماره ۵، واحد ۱ – یکشنبه ها تعطیل است

از ساعت ۱۷ تا ۲۱ غیر گشایش: از ساعت ۱۱ تا ۲۰

سهراب ۱ ۹۹
بزرگراه چمران، خیابان اوین ،ابتدای خیابان شهید کچویی، پلاک ۱۱،

واحد ۱-یکشنبه ها تعطیل است

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

سهراب ۲ ۱۰۰

خیابان وزرا، کوچه چهارم ،شماره ۱۱ – دوشنبه ها تعطیل است ۲۲ دی – ۴ بهمن

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

هنر مجید عسگری سیحون ۱ ۱۰۱
خیابان مقدس اردبیلی ،کوچه کیهان، کوچه سیمایی، شماره

۲۴– دوشنبه ها تعطیل است

از ساعت ۱۶ تا ۱۹

سیحون ۲ ۱۰۲
بالاتر از پل سیدخندان ،

خیابان جلفا، نبش کوچه سیمرغ، ساختمان کیانا ،واحد سوم

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

سیمرغ ۱۰۳
میرداماد، نرسیده به خیابان کوروش کبیر /شریعتی/،

رودبار غربی جنوبی، کوچه کاووسی، شماره ۲۷ پنجشنبه ها تعطیل است

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

شلمان ۱۰۴
پاسداران شمالی، ضلع غربی فرهنگسرای نیاوران، کوچه خان سفید، شماره ۱۰،

طبقه دوم، سمت چپ پنجشنبه ها تعطیل است

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

شمس ۱۰۵
میرداماد، میدان محسنی

/مادر/، خیابان شهید سنجابی/بهروز سابق/، بن

بست یکم، شماره ۸، طبقه اول، واحد۱۲ پنجشنبه ها تعطیل است

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

شمیده ۱۰۶
خیابان کوروش کبیر

/شریعتی/، خیابان جلفا پس از فرهنگسرای ارسباران ،کوچه ستاری، شماره ۲ واحد ۲ –یکشنبه ها تعطیل است

شنگرف ۱۰۷

کریمخان زند، خیابان

سنایی، کوچه ی سیزدهم، شماره ۵، طبقه اول

دوشنبه ها تعطیل است

۱۵ – ۲۷ دی

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

حجم – اتاق غیر منتظره گروهی

شیرین ۱ ۱۰۸
کریمخان زند، خیابان

سنایی، کوچه ی سیزدهم ،شماره ۵، طبقه

همفک- دوشنبه ها تعطیل است

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

شیرین ۲ ۱۰۹
کریمخان زند، خیابان سنایی، کوچه ی سیزدهم ،شماره ۵ – دوشنبه ها تعطیل است

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

شیرین ۳ ۱۱۰
فرمانیه، بلوار اندرزگو، کوچه سلیمی /شمالی/،کوچه امیرنوری، شماره ۱۹ –پنجشنبه ها تعطیل است ۲۲ – ۲۷ دی

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

نقاشی – گروهی – آتلیه بی تا محبتی شکوه ۱۱۱
چهارراه ولیعصر، ضلع جنوبی پارک دانشجو، کوچه شیرزاد، شماره ۱۰ ۲۲ – ۲۷ دی

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

نگارگری – گلشن گروهی شیث ۱۱۲
میدان تجریش، خیابان شهید دربندی /خیابان

مقصود بیک/، سه راه تختی، خیابان موزه، موزه موسیقی

روز تعطیل ندارد

از ساعت ۱۶ تا ۱۸

شهرآوا ۱۱۳
خیابان الهیه، بن بست هرمز، خیابان خزر شمالی، شماره

۹ – شنبه ها تعطیل است

از ساعت ۱۵ تا ۲۰

شهریور ۱۱۴
پاسداران، بوستان هشتم ،شماره ۱۳۴– دوشنبه ها تعطیل است

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

صا ۱۱۵
پاسداران ،خیابان محمودگل نبی نرسیده به حسینیه ارشاد، شماره ۳۷ صد رنگ ۱۱۶

آدینهها به جز گشایش تعطیل است
میدان سلماس، جنب بانک پاسارگاد، شماره ۵ –

پنجشنبه ها تعطیل است

۱۵ – ۲۶ دی

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

اکثریت پنهان

شبنم زراعتی طراحان آزاد ۱۱۷
جردن، ابتدای خیابان سعیدی، شماره ۲ –دوشنبه ها تعطیل است

از ساعت ۱۶ تا ۲۱

طلایی ۱۱۸
شهرک غرب، خیابان سیمای ایران، خیابان پنجم، گذر فروردین، شماره ۱۹۹۱ عقیلی ۱۱۹
خیابان شریعتی، نرسیده به میدان قدس، کوچه

ماهروزاده، کوچه رمضانیان ،کوچه احمدی مقدم /ایزد/ ،شماره ۳۱، طبقه اول– شنبه ها تعطیل است

۲۲ – ۲۷ دی

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

برگزیدگان عکاسی دومین دوره جشنواره هنر ایران گروهی علیها ۱۲۰
خیابان کریم خان زند،

خیابان حسینی، کوچه اعرابی۶، شماره ۲، طبقه دوم – روز تعطیل ندارد

۲۲ – ۲۸ دی

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

آفتاب گروهی فردا ۱۲۱
خیابان شریعتی، پایینتر از پل صدر، جنب شهر کتاب فرشته، روبرو ساختمان

رویال پارک ،شماره ۱۶/۷۱ شنبه ها تعطیل است

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

فرشته ۱۲۲
کریمخان زند، خردمند شمالی،کوچه اعرابی۲ دوشنبه ها تعطیل است ۱۲ آبان – ۱۰ آذر از ساعت ۱۷ تا ۲۱ نقاشی – واقعیت مبهم گروهی فرمانفرما ۱۲۳
شریعتی، سیدخندان ،

خیابان جلفا – آدینهها به

جز گشایش تعطیل است

از ساعت ۱۴ تا ۲۰

فرهنگسرای

ارسباران /گالری

۱۲۴
شریعتی، سیدخندان ،خیابان جلفا

از ساعت ۱۶ تا ۱۹

فرهنگسرای

ارسباران /گالری

۲

۱۲۵

فلکه دوم صادقیه، بلوار فردوس شرق ، بعد از چهار راه شهید سلیمی جهرمی (مخابرات)

از ساعت ۱۰ تا ۲۰

فرهنگسرای

فردوس

۱۲۶
شریعتی، سیدخندان ،

خیابان جلفا، ضلع جنوبی فرهنگسرای ارسباران ،کوچه عقاب

ارسباران

/نگارخانه هنر/

۱۲۷
فلکه دوم تهرانپارس، انتهای خیابان جشنواره فرهنگسرای اشراق ۱۲۸
خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان اندیشه

از ساعت ۱۷ تا ۲۰

فرهنگسرای

اندیشه

۱۲۹
خیابان سید جمال الدین اسد آبادی /یوسف آباد/

خیابان ۲۱ بوستان شفق آدینه ها تعطیل است

۲۶ – ۳۰ آبان از ساعت ۱۶ تا ۲۰ نقاشی

نرگس مقدم فرهنگسرای شفق ۱۳۰
خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، کوی ساعی دوم

از ساعت ۱۷ تا ۲۰

فرهنگسرای سرو ۱۲۹
بلوار قیطریه، بوستان

قیطریه روزتعطیل ندارد

از ساعت ۹ تا ۱۶

فرهنگسرای ملل ۱۳۰
روبه روی پارک نیاوران ،

فرهنگسرای نیاوران

از ساعت ۱۷ تا ۱۹

فرهنگسرای

نیاوران /گالری

۱۳۱
نیاوران، روبه روی پارک نیاوران، ۲۲ – ۳۰ دی

از ساعت ۱۷ تا ۲۰

نقاشی – نوستالوژیا گروهی فرهنگسرای

نیاوران /گالری

۱۳۲
ولنجک، میدان دانشگاه

شهید بهشتی، ابتدای جاده درکه، سیزده چنار ،شماره

۳۴و۳۶ تنها آدینه و شنبه باز است

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

کاف ۱۳۳
خیابان ایرانشهر، پارک هنرمندان ،تماشاخانه ایرانشهر کافه گالری تماشاخانه ایرانشهر ۱۳۴

بلوار الیزابت /کشاورز/، برج تجاری سامان، شماره ۸ روز تعطیل ندارد کافه گالری سیم ۱۳۵
خیابان تخت جمشید

/طالقانی/، میدان کاخ

/فلسطین/، نبش فریمان،

شماره ۵۴۸ روز تعطیل ندارد

از ساعت ۱۷ تا ۲۲

کافه گالری شناخت ۱۳۶
پاسداران، دروس، بلوار شهرزاد، میدان قبا ،فرهنگسرای رسانه

از ساعت ۱۷ تا ۲۱

کافه گالری گلاب ۱۳۷
انتهای خیابان تخت طاووس /مطهری/، پس از خیابان کوروش کبیر /شریعتی/، باغ موزهقصر، کافه گالری

مارکوف روز تعطیل ندارد

از ساعت ۱۷ تا ۲۱

کافه گالری

مارکوف

۱۳۸
ولیعصر بالاتر از میدان ونک تقاطع بلوار میرداماد مرکز خرید اسکان، طبقه زیر همکف شماره ۲۴ ۱۵ – ۲۹ دی

از ساعت ۱۸ تا ۲۲

عکس – بدون عنوان گروهی کافه عکس ۱۳۹
خیابان کریمخان زند ،

خیابان ایرانشهر، کوچه مهاجر ،شماره ۲۲

از ساعت ۱۷ تا ۲۰

کافه گالری

هیلاج

۱۴۰
پاسداران، خیابان شهید کشوری، خیابان

فرخییزدی، کوچه شهید طاهری شرقی، بنبست

یاس، شماره ۲ – شنبه ها تعطیل است

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

کارگاه هنر ۱۴۱
خیابان ظفر، خیابان رئیسی،

دولتشاه، پروین، تایباد، شماره ۲۶

۲۱ – ۲۷ دی

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

زیورآلات عین الله شیرازی کاوه ۱۴۲
خیابان شهید کلاهدوز ،

دیباجی جنوبی، بالاتر از

از ساعت ۱۷ تا ۲۰

کبیری ۱۴۳

پارک ارغوان، شماره ۶۰ –

پنجشنبه ها تعطیل است

بلوار الیزابت /کشاورز/، نبش

خیابان ۱۶آذر، شماره ۲۸۴

کمالالدین بهزاد

۱

۱۴۴
بلوار الیزابت /کشاورز/، نبش

خیابان ۱۶آذر، شماره ۲۸۴

کمالالدین بهزاد

۲

۱۴۵
خیابان نیاوران، خیابان

جمشیدیه /فیضیه/ پس از کوچه نهم ،شماره ۱۶ –دوشنبه ها تعطیل است

از ساعت ۱۰ تا ۲۰

گذار ۱۴۶
دروس، خیابان شهید

کماسایی، شماره ۳۴ –پنجشنبه ها تعطیل است

۲۲ – ۲۷ دی

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

عکس تهمینه نصوری گلستان ۱۴۷
خیابان مطهری ،نرسیده به سهروردی ،شماره ۱۳۰، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر تهران

از ساعت ۱۱ تا ۱۷

گل نرگس ۱۴۸
فرمانیه غربی /شهید

لواسانی/، شماره ۱۵۶، واحد

۲۰۲

گلهای من ۱۴۹
میدان قدس، خیابان دربند ،نبش ناودانک ، کاشی ۴۴ آدینه ها صبح تعطیل است گنجه /آرت

شاپ/

۱۵۰
کریمخان زند، روبروی

ایرانشهر، شماره ۸۹

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

گویا ۱۵۱
خیابان دکتر فاطمی، ضلع شمالی پارک لاله، روبروی

پارکینگ طبقاتی آدینه ها به جز گشایش تعطیل است

۲۲ دی – ۳ بهمن

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

دوسالانه تصویرگری جزیره نامی گروهی لاله ۱۵۲
کامرانیه جنوبی، خیابان دژمجو ،شماره ۴۱

پنجشنبه ها تعطیل است

از ساعت ۱۶ تا ۱۹

مانی ۱۵۳

جردن، بلوار گلستان، شماره

۲۶ – یکشنبه ها تعطیل است

۱۵ دی – ۳ بهمن

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

برداشت (مجموعه تهران) برداشت (مجموعه تهران) ماه ۱۵۴
جردن، بلوار گلستان، شماره

۲۶ – یکشنبه ها تعطیل است

ماه /سالن ۲/ ۱۵۵
خیابان آفریقا، کوچه نیلوفر ،شماره۷ روز تعطیل ندارد

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

ماه مهر ۱۵۶
ظفر، خیابان ناجی، خیابان

فرزان، کوچه نوربخش، بلوار مینای شرقی، شماره ۴۲ –پنجشنبه ها تعطیل است

۲۲ دی – ۱۳ بهمن

از ساعت ۱۶ تا ۲۱

شهادت مجید بیگلری محسن /همکف/ ۱۵۷
ظفر، خیابان ناجی، خیابان

فرزان، کوچه نوربخش، بلوار مینای شرقی، شماره ۴۲ -پنجشنبه ها تعطیل است

۲۲ دی – ۱۳ بهمن

از ساعت ۱۶ تا ۲۱

Ruin Is The Beginning گروهی محسن /پاسیو/ ۱۵۸
ظفر، خیابان ناجی، خیابان

فرزان، کوچه نوربخش، بلوار مینای شرقی، شماره ۴۲ –پنجشنبه ها تعطیل است

از ساعت ۱۶ تا ۲۱

عکس

محسن /منفی یک/ ۱۵۹
ظفر، خیابان ناجی، خیابان

فرزان، کوچه نوربخش، بلوار مینای شرقی، شماره ۴۲ -پنجشنبه ها تعطیل است

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

محسن /داربست/ ۱۶۰
مفتح جنوبی، خیابان ورزنده، نبش ملک الشعرا، شماره ۳۰ – پنجشنبه ها تعطیل است

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

پلتفرم دیگر ۱۶۱
پارک وی، محمودیه، کوچه فروردین، شماره ۷

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

محمودیه ۱۶۲
بلوار اندرزگو،تقاطع

قیطریه،خیابان شهید

سلیمانی غربی/حکمت غربی/خیابان محسن کریمی،بن بست

اول/مینا/،شماره ۳

شنبه ها تعطیل است

محی

   #نقاشی #هنرمندان #کوروش کبیر #ایرانشهر #گلستان #برج میلاد #مجتمع تجاری #خزر #شهادت #شهر تهران

محتوای خبر «برنامه گالری گردی | آدینه ۲۲ دی ۱۳۹۶» را در سایت «هنرگردی» ببینید

بتانیوز یک جستجوگر هوشمند خبر است و بصورت تخصصی و بدون دخالت انسانی، اقدام به جمع آوری اخبار منتشر شده از پایگاه های خبری ثبت شده در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی و خبری می نماید و بتانیوز اخبار را با حفظ امانتداری و بدون دخل و تصرف در معرض نمایش قرار می دهد.
با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 17/10/1382 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت بتانیوز مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است
1.2208