تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
کریستیانو رونالدو برای اینکه از دست هوادارانش فرار کند دست به کار عجیبی زد، کاری که البته برای او هیچ نتیجه ای در بر نداشت. رونالدو برای اینکه با خانواده اش به رستورانی در مرکز شهر مادرید برود صورتش را با روسری پوشاند تا هواداران او را نشناسند اما فایده ای نداشت. بسیاری از افراد حاضر در آن محل کریس را حتی با این استتار عجیب هم شناختند.

عکس/قیافه مخفی رونالدو با روسری در رستوران

عکس/قیافه مخفی رونالدو با روسری در رستوران

   #رونالدو #خانواده

محتوای خبر «عکس/قیافه مخفی رونالدو با روسری در رستوران» را در سایت «صراط» ببینید