تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
"غضب" هم منتشر شد / ششمین گناه کبیره در کتاب فروشی ها کتاب "غضب" اثر رابرت ای.اف. تورمن با ترجمه مهین خالصی منتشر شد.

سرویس فرهنگ و ادبیات هنرآنلاین: کتاب "غضب" اثر رابرت ای.اف. تورمن با ترجمه مهین خالصی در نشر ققنوس منتشر شد. پیش از این "حسد"، "غرور" و "طمع"، "تن پروری" و "شکمبارگی" با عنوان پنج گناه کبیره دیگر راهی کتاب فروشی ها شده بود.

در آغاز عصر مسیحیت، راهبی یونانی به نام اواگریو دُ پونتو فهرستی از هفت گناه کبیره ارائه داد تا تمایلات منفی اصلی انسان را تعریف کند. ارتکاب هرکدام از این گناهان، می توانست انسان را به جهنم محکوم کند. پاپ گرگوری اولین تغییرات را در قرن شانزدهم در فهرست گناهان کبیره داد و فهرستی هفتگانه و رسمی از این گناهان منتشر کرد. در فهرست او، "اندوه" دیگر گناه محسوب نمی شد و جایش را به "تنبلی" داد. این گناهان عبارتند از: "تکبر"، "طمع"، "شهوت"، "رشک"، "خشم"، "شکم پرستی" و "کاهلی".

سنت اسلامی در باب هر یک از ۷ گناه کبیره، به تفصیل با شعب و فروعات آن ها بحث کرده است. اسلام توجه ویژه ای به این بحث مبذول داشته و مسلمانان در اعصار مختلف با بهره گیری از منابع اسلامی یعنی قرآن، حدیث و سنت، به باریک بینی و باریک اندیشی در این مسائل پرداخته اند. منابع اسلامی به گواه نویسندگان این مجموعه، فهرستی بسیار بلندبالاتر از سنت مسیحی در باب این گناهان ارائه داده اند؛ به طوری که علاوه بر آنچه در این منابع آمده، عرف متشرعین جامعه نیز خود ملاکی مجزا برای تشخیص گناهان کبیره محسوب شده است.

بخشی از کتاب "غضب":

عیسی تاکید می کند که ایمانِ تنها، تعلقات فرقه ای، تعصبات توخالی و شرکت در مراسم اعتراف، بدون عمل تکاملی مثبت گفتار، کردار و پندار، برای ورود فرد به ملکوت و رهایی از آتش خشم، سیل امیال و قفس حماقت کفایت نمی کند. این امور سد راه مجاهدانی می شود که به نام عیسی مرتکب یا محرک قتل می شوند، آن سرمایه داران دندان گردی که گلوی مردم را به خاطر مشتی پول می فشارند تا ثروت بیندوزند و بعد با کمک به کلیساها در صدد رستگاری بر می آیند، یا افرادی که ذهنشان گنداب شهوت و عداوت گشته است و نابخردانه روزگار می گذرانند بی آن که برای کنترل یا آزادی خویش کاری کنند، و بعد با استغاثه از درگاه قادر مطلق درصدد رهایی از عواقب کارهایشان بر می آیند. خیر، عیسی به آن ها می گوید "کامل باشید"، درست همان طور که خدا کامل است، چرا که عمل کردن مطابق این آموزه ها برای غلبه بر غضب و سایر مفسده ها مثل بنا نهادن خانه تان بر روی سنگ است و عمل نکردن به آن ها مثل بنا نهادن آن بر آب.

سنکا، فیلسوف بزرگ رواقی (حدود سال ۳ ق.م تا ۵۶ م) که با عیسی معاصر بود، مقاله ای درخشان در باب غضب نوشت و این گونه به توصیفش پرداخت: "زشت ترین و جنون آمیزترین احساسات." او می گوید که "برخی فرزانگان غضب را جنون آنی نامیده اند، زیرا درست به همان اندازه کنترل ناپذیر است. خشمگینان چنین اند: غافل از نزاکت، بی اعتنا به تعهدات شخصی، سرسخت و مصر بر هر کاری که زمانی آغاز کرده اند، کر و کور در برابر منطق یا نصیحت، برآشفته بهانه های بی اساس، ناتوان از تشخیص انصاف یا حقیقت، چنان چون ویرانه هایی که بر آوارها فرو می ریزند."

این کتاب در ۱۴۳ صفحه و با قیمت ۹ هزار تومان منتشر شده است.

   #مقاله #مصر #قتل