تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان

عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | نیایش زیر نور شمع

یک کشیش در کلیسایی قرن یازدهمی در اتیوپی، در طول شب، با نور شمع، در حال مطالعه ی کتاب مقدس است. عکاس این تصویر، نیل توماس، در حین عکسبرداری از وی، صدای نجوایش را نیز می شنیده. این تصویر به عنوان عکس برتر نشنال جئوگرافیک منتشر شده است.عبادت زیر نور شمع

شما هم میتوانید نویسنده مجله همگردی باشید


   #نشنال جئوگرافیک

محتوای خبر «عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | نیایش زیر نور شمع» را در سایت «همگردی» ببینید