تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
برنا، «امانوئل مکرون» رئیس جمهور فرانسه در گفت و گوی تلفنی با «دونالد ترامپ» همتای آمریکایی خود گفت فرانسه تصمیم گرفته است درباره اجرای دقیق توافق هسته ای ایران اطمینان حاصل کند.

مکرون همچنین برضرورت گفت و گو با ایران بر سر برنامه موشکی خود و سیاست های منطقه ای آن تاکید کرد.

رئیس جمهور فرانسه در گفت و گوی تلفنی با دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود درباره اهمیت احترام همه طرف ها به توافق هسته ای ایران صحبت کرد.

   #فرانسه #توافق هسته ای #رئیس جمهور #دونالد ترامپ #برنامه موشکی