تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
دولت بهار: هشتاد و سومین مرحله یارانه نقدی، ساعت ۲۴ سه شنبه ۲۶ دی ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

به گزارش دولت بهار، هشتاد و سومین مرحله یارانه نقدی سه شنبه ۲۶ دیماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

مبلغ یارانه نقدی کماکان ۴۵۵۰۰ تومان است که در ساعت ۲۴ روز سه شنبه هفته آینده، واریز خواهد شد.

   #یارانه

محتوای خبر «یارانه نقدی خانوارها، سه شنبه هفته آینده واریز می شود» را در سایت «دولت بهار» ببینید