تاریخ دریافت خبر: نظر بینندگان
حبیب العادلیدادگاه فرجام خواهی مصر اعتراض حبیب العادلی در خصوص تصرف و تسهیل در تصرف اموال عمومی وزارت کشور را پذیرفت و رای به محاکمه مجدد وی داد.

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت النشره، دادگاه فرجام خواهی مصر شکایت حبیب العادلی وزیر کشور اسبق مصر و دیگران را در پرونده تصرف اموال عمومی و تسهیل در تصرف این اموال و ضرر رساندن به اموال عمومی پذیرفت و رای به محاکمه مجدد او داد، به این ترتیب حکم حبس هفت ساله او را لغو کرد.

پیشتر دادگاه کیفری قاهره در ۱۵ آوریل ۲۰۱۷ برای حبیب العادلی و دو تن دیگر حکم هفت سال حبس را صادر کرده بود. این دادگاه همچنین او را ملزم به رد مال به مبلغ ۱۹۵ میلیون پوند مصر (۸۷۷.۵ هزار دلار) کرده بود.

انتهای پیام

   #مصر #وزیر کشور #قاهره

محتوای خبر «دادگاهی در مصر حکم حبس وزیر کشور دوره مبارک را لغو کرد» را در سایت «ایسنا» ببینید