تاریخ دریافت خبر:
دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم اولین سالگرد درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی که با حضور مقامات عالیرتبه کشور در مدرسه عالی شهید مطهری برگزار شد، حضور یافت.
حضور دکتر علی لاریجانی در مراسم اولین سالگرد درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201801103436301858.jpg http://cdn.icana.ir/d/019/201801103436301858.jpg Icana http://static.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico
حضور دکتر علی لاریجانی در مراسم اولین سالگرد درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201801104893213881.jpg http://cdn.icana.ir/d/019/201801104893213881.jpg Icana http://static.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico
حضور دکتر علی لاریجانی در مراسم اولین سالگرد درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی http://cdn.icana.ir/d/019/201801101341058015.jpg http://cdn.icana.ir/d/019/201801101341058015.jpg Icana http://static.icana.ir/Fa/IMG/Logo.ico

   #آیت الله هاشمی #علی لاریجانی #لاریجانی #رئیس مجلس